ÁN LỆ TRANH CHẤP RANH ĐẤT

Tranh chấp ranh đất vẫn luôn là một chủ đề nóng, là loại tranh chấp thường hay dẫn đến mâu thuẫn không đáng có giữa những người trong cùng là hàng xóm láng giền với nhau, làm mất đi “tình làng nghĩa xóm” giữa các bên. Hơn thế nữa, tranh chấp ranh đất sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của chủ đât.

Hôm nay để quý vị có thể hiểu rõ hơn về các trường hợp xảy ra tranh chấp hợp ranh đất chúng tôi xin cung cấp một Bản án thực tế sau đây.

Tóm tắt Bản án:

2007 Ông Giàu sử dụng đất có nguồn gốc là đất ruộng bỏ hoang: thửa đất số 335, tờ bản đồ số 13 có diện tích 254m2 (là đất trồng cây hàng năm) tại Thôn H, xã X, huyện X
2013 Xã X thực hiện dồn điền đổi thửa, ông Giàu đã hoán đổi đất ruộng ngoài đồng và nộp thêm tiền để được Uỷ ban nhân dân xã X lập hồ sơ hợp pháp hóa quyền sử dụng đất.
08/4/2016 Gia đình ông Giàu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 335, tờ bản đồ số 13 có diện tích 254m2 (là đất trồng cây hàng năm) tại Thôn H, xã X, huyện X.

Đồng thời lúc này Gia đình ông Phạm Công Cao cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 333, tờ bản đồ số 13 có diện tích 332m2 liền kề với thửa đất số 335 của hộ ông Giàu.

5/2016 Hộ ông Phạm Khắc Kiểu ở liền kề xây tường kè bờ ao lấn sang thửa đất của ông nên hai bên tranh chấp ra Tòa án (đến nay chưa giải quyết xong)
2017 Khi Tòa án về đo đạc đất giải quyết tranh chấp giữa ông Giàu và ông Kiểu thì xảy ra tranh chấp mốc giới ở giáp bếp, chuồng gà nhà ông Cao.

Ông Giàu thấy thiếu diện tích và phát hiện hộ ông Phạm Công Cao sử dụng thửa đất số 333 liền kề đã dựng hàng rào cột bê tông chăng lưới B40 lấn sang thửa 335 của ông Giàu theo đo đạc thực tế là 8,6m2.

Vị trí đất ông Cao lấn sang có hình tam giác trong đó mốc giới phía Đông giáp chuồng gà nhà ông Cao lấn sang 1,6m còn mốc giới phía Tây giáp đất ông Kiểu thì hai bên đã thống nhất khi đo đạc

05/12/2017 Ông Giàu khởi kiện yêu cầu:

+ Ông Cao tháo rỡ hàng rào cột bê tông lưới B40 trả lại diện tích 8,6m2 đất giáp ranh

+ Yêu cầu Tòa án xác định ranh giới đất giữa thửa 335 của ông Giàu và thửa 333 của ông Cao là mép ngoài diện tích đất trên

+ Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Công Cao.

+ Tòa án sơ thẩm đã tuyên xử đối với tranh chấp ranh đất trên như sau:

– Xử không chấp nhận yêu cầu đòi quyền sử dụng 8,6m2 đất giáp ranh và buộc tháo rỡ hàng rào cột bê tông lưới B40 của ông Phạm Văn Giàu đối với ông Phạm Công Cao.

– Giữ nguyên hiện trạng ranh giới quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Văn Giàu và hộ ông Phạm Công Cao, cụ thể như sau: Ranh giới quyền sử dụng đất giữa thửa đất số 335, tờ bản đồ số 13 của hộ ông Phạm Văn Giàu và thửa đất số 333, tờ bản đồ số 13 của hộ ông Phạm Công Cao tại Thôn H, xã X, huyện X, tỉnh Nam Định được xác định là đoạn thẳng sát mép ngoài hàng rào cột bê tông lưới B40 của hộ ông Phạm Công C, từ điểm mốc giáp góc móng tường bếp của hộ ông Phạm Công C đến điểm mốc giáp đất hộ ông Phạm Khắc Kiểu có chiều dài 10,83 mét theo sơ đồ đo đạc hiện trạng lập ngày 21/3/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ranh giới quyền sử dụng đất trên được xác định theo chiều thẳng đứng từ không gian xuống lòng đất”.

Ông Phạm Văn Giàu kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm: Ông cho rằng bản án sơ thẩm nhận định và quyết định không khách quan, không đúng với thực tế. Ông đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại, buộc ông Cao phải tháo dỡ hàng rào B40 và chuồng gà để trả lại 8,6m2 cho gia đình ông

+ Tại phiên Tòa phúc thẩm đã có nhận định đối với tranh chấp ranh đất trên như sau:

Nguồn gốc hai thửa đất đang tranh chấp giữa hộ ông Phạm Văn Giàu và hộ ông Phạm Công Cao tại Thôn H, xã X, huyện X, tỉnh Nam Định là đất nông nghiệp trồng lúa đã được chính quyền địa phương cho phép chuyển đổi khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa và hợp pháp hóa quyền sử dụng đất cho hai hộ.

Ngày 08/4/2016 hộ ông Giàu và hộ ông Cao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ ông Gìau sử dụng thửa đất số 335 tờ bản đồ số 13 có diện tích 254m2 là đất trồng cây hàng năm khác, hộ ông Cao sử dụng thửa đất số 333 tờ bản đồ số 13 có diện tích 332m2 là đất nuôi trồng thủy sản.

Quá trình sử dụng đất, ông Giàu và ông Cao đều đã đào ao, lập vườn trồng cây trên hai thửa đất này. Đến năm 2017 thì ông Giàu và ông Cao tranh chấp đất giáp ranh của hai thửa đất trên do không thống nhất về mốc giới, ranh giới.

Theo kết quả đo đạc hiện trạng và xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 21/3/2018 và ngày 27/6/2018 xác định diện tích đất tranh chấp giáp ranh là 8,6m2 và có hình thể tam giác, kích thước các cạnh lần lượt là: 1,6m + 10,83m + 10,8m. Tại vị trí đất tranh chấp có hàng rào cột bê tông chăng lưới sắt B40, một phần chuồng gà và ao của hộ ông Cao.

Ông Phạm Văn Giàu cho rằng ông Phạm Công Cao đã sử dụng lấn sang đất nhà ông Giàu theo đo đạc thực tế là 8,6m2. Ông Phạm Công Cao không thừa nhận đã lấn đất của ông Giàu.

Căn cứ vào các tài liệu địa chính hai thửa đất do các cơ quan quản lý đất đai của địa phương cung cấp và kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Giàu và hộ ông Cao thì thấy mặc dù các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Giàu và ông Phạm Công Cao ngày 08/4/2016 đều có sơ đồ thửa đất và ghi rõ diện tích, kích thước cạnh thửa cụ thể; trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đo đạc và ký xác nhận mốc giới của chủ sử dụng đất và hộ liền kề nhưng do không tổ chức giao đất trên thực địa, không lập biên bản bàn giao mốc giới cho các chủ sử dụng đất nên khi đo đạc thực tế hiện trạng hai thửa đất ngày 21/3/2018 đã có sự chênh lệch giảm về diện tích của cả hai thửa đất và số liệu kích thước các cạnh của hai thửa đất hầu hết đều có sự thay đổi.

Sự chênh lệch trên là do quá trình sử dụng các hộ đã tự nhận mốc giới với nhau, không có biến động do giao dịch dân sự chuyển quyền hoặc giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền.

Tại vị trí đất giáp ranh đang tranh chấp ông Cao đã dựng hàng rào cột bê tông chăng lưới B40 để làm mốc ngăn cách với đất của ông Giàu, đã đào ao sát với chân hàng rào trên từ năm 2013, ông Giàu biết nhưng không có ý kiến phản đối gì, chỉ đến năm 2017 khi đo đất để giải quyết tranh chấp ranh giới với hộ ông Kiểu, ông Giàu thấy đất của mình thiếu diện tích so với giấy chứng nhận nên mới phát sinh tranh chấp với ông Cao.

Thực tế hiện trạng thửa đất ông Cao có diện tích 298,2m2, thiếu so với giấy chứng nhận là 33,8m2 nhưng ông Cao không khiếu kiện gì; thửa đất ông Giàu có diện tích 227m2, thiếu so với giấy chứng nhận là 27m2.

Ông Giàu chỉ căn cứ vào giấy chứng nhận và cho rằng hộ ông Cao lấn 8,6m2 nhưng không đưa ra được chứng cứ nào khác để chứng minh, mặt khác theo giấy chứng nhận thì đất hộ ông Cao còn thiếu nhiều hơn, vì vậy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của ông Giàu về việc đòi lại đất lấn chiếm.

Từ sự phân tích nhận định trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Giàu là có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm ông Giàu không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ gì mới nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Giàu”.

+ Tòa phúc thẩm đã tuyên xử đối với tranh chấp ranh đất giữa ông Giàu va ông Cao như sau:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện đòi quyền sử dụng 8,6m2 đất giáp ranh và buộc tháo rỡ hàng rào cột bê tông chăng lưới B40 của ông Phạm Văn Giàu đối với ông Phạm Công Cao.

  1. Giữ nguyên hiện trạng ranh giới quyền sử dụng đất của hộ ông Phạm Văn Gìau và hộ ông Phạm Công Cao”.

Qua bản án trên ta nhận thấy mỗi chủ đất cần phải tự giác thực hiện đo đạc, xác định lại ranh giới đất vì đây là nhu cầu chính đáng, giúp bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

Trên đây là những thông tin của chúng tôi về Bản án thực tế tranh chấp ranh đất trên. Hi vọng sẽ giúp ích được cho quý vị. Quý vị có thể tham khảo thêm các bài viết khác liên quan tại link: https://luatsunhadathcm.com/tranh-chap-ranh-dat-an-thuc-te-2/

https://luatsunhadathcm.com/tranh-chap-ranh-dat-an-thuc-te/

Chuyên viên: KIM PHÚC

Tư vấn mua bán nhà đất

Công ty Luật Vạn Tín chuyên cung cấp dịch vụ sau:

  • Thủ tục mua bán nhà đất, thủ tục hoàn côngtranh chấp thừa kế thủ tục xin giấy phép xây dựng; thủ tục chia di sản thừa kế, thủ tục trước bạ, đăng bộ, đăng ký nhà đất; thủ tục vay thế chấp nhà đất; hợp thức hóa nhà đất, thủ tục làm sổ hồng khi mua bán bằng giấy tay; mua bán qua người ủy quyền; mua bán nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng;
  • Tư vấn điều kiện mua bán nhà đất, điều kiện nhận chuyển nhượng nhà đất, nhận chuyển nhượng căn hộ; chuyển nhượng đất ….
  • Tư vấn chiến lược, tham gia soạn thảo Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng ủy quyền
  • Với đội ngũ Luật sư giỏi tại tphcm sẽ đại diện tham gia tố tụng tại Tòa án tất cả các tranh chấp liên quan đến nhà đất như tranh chấp tranh chấp thừa kế, hợp đồng mua bán nhà đất; phạt cọc hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng góp vốn, tranh chấp lối đi chung; tranh chấp tường chung;

LIÊN HỆ

Để đội ngũ Luật sư nhà đất Luật Vạn Tín chúng tôi có cơ hội tư vấn, hỗ trợ giao dịch nhà đất thành công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và đạt hiệu quả cao. Quý khách vui lòng liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn                 ĐT:  0968.605.706.

Công ty Luật TNHH Vạn Tín           ĐT: 028.7309.6558;           website: https://luatvantin.com.vn/

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn/;https://luatsunhadathcm.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706