Category Archives: Bản án

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

AN LEN 21 - Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm […]

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

an le 26 - Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số […]

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

AN LE 16 - Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định […]

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

AN LE 15 - Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 tháng […]

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

AN LE 14 - Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được công bố theo Quyết định số […]

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

AN LE 10 - Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án […]

ÁN LỆ 06/2016/AL VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ

AN LE 06 - ÁN LỆ 06/2016/AL VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ

Án lệ số 06/2016/AL về Tranh chấp thừa kế Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: […]

ÁN LỆ 05/2016/AL VỀ TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ

AN LE 05 - ÁN LỆ 05/2016/AL VỀ TRANH CHẤP DI SẢN THỪA KẾ

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối […]

NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯƠNG SỰ CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ?

CHE DAU DIIA CHI - NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM LÀ ĐƯƠNG SỰ CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ?

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Quyết định giám đốc thẩm số 26/2020/QĐ-GĐT của Tòa án nhân dân cấp cao tại ĐÀ NẴNG về vấn đề NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM LÀ  ĐƯƠNG SỰ CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ? TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP […]

NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM BỊ ĐƠN CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ?

LINH - NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM BỊ ĐƠN CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ?

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Bản án 260/2021/QĐ-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề NhƯ THẾ NÀO ĐƯỢC XEM BỊ ĐƠN CỐ TÌNH CHE DẤU ĐỊA CHỈ? TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO   […]

0968.605.706