Cho vay với lãi suất vượt quá mức quy định 20%/năm

Tôi có vay nợ của 1 ông chủ. Do công việc làm ăn gặp khó khăn gia đình tôi hiện nay không đủ chi trả tiền lãi (3%/tháng) + nợ gốc. Chủ cho vay gửi đơn đến tòa án nhân dân huyện và bắt gia đình tôi hoàn trả tiền trong 1 lần, trong đó gia đình tôi có xin tòa chi trả thành 2 lần nhưng chủ cho vay không đồng ý, và tòa xử nếu không chi trả theo yêu cầu của chủ cho vay sẽ phát mãi tài sản để chi trả. vậy cho tôi hỏi gia đình tôi có thể chi trả thành 2 lần với số nợ trên hay không và khoản lãi 3% đã vượt mức cho phép có được hoàn lại không?

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự năm 2015

Cho vay với lãi suất vượt quá mức quy định 20%/năm:

Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Bạn cho người khác vay tiền, có nghĩa là các bạn đã xác lập giao dịch cho vay tiền thông qua hợp đồng dân sự vay tài sản. Chính vì vậy, bên cạnh các nội dung như số tiền, thời hạn vay, thì lãi suất cũng là một yếu tố rất quan trọng.

Tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Lãi suất như sau:

“1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”. Cho vay với lãi suất vượt quá mức quy định 20%/năm

Mặc dù hai bên có quyền thỏa thuận, nhưng mức lãi suất không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Với mức lãi suất 3%/tháng như thông tin của bạn tương đương 36%/năm gấp 1,8 lần mức lãi suất quy định là 20%/năm, như vậy việc cho vay với lãi suất 3%/tháng là vi phạm quy định nêu trên của pháp luật. Lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn không có hiệu lực. Hợp đồng này bị vô hiệu vì không đáp ứng điều kiện có hiệu lực được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Dân sự “1. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”.

Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 131 của Bộ luật này như sau:

  • Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
  • Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
  • Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
  • Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
  • Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  • Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định

Khi đó phần lãi suất vượt quá 20%/năm sẽ không có giá trị thực hiện.

Trong trường hợp bản án đã có hiệu lực mà hai bên cho vay và bên vay cũng đã chấp thuận lãi suất 3%/tháng thì bạn sẽ không được hoàn lãi, ngoại trừ khi bên cho vay đồng ý hoàn lãi lại cho bạn. Cho vay với lãi suất vượt quá mức quy định 20%/năm

Có được chia làm 2 lần trả nợ không?

Về vấn đề này thì bạn phải thỏa thuận với bên cho vay và phải được bên cho vay đồng ý thì mới có thể chia làm 2 lần trả nợ.

Trong trường hợp, phía chủ cho vay không đồng ý thì khi bản án đã có hiệu lực pháp luật mà bạn vẫn chưa trả đủ hoặc chưa trả thì Cơ quan thi hành án sẽ phát mãi tài sản của bạn. Cho vay với lãi suất vượt quá mức quy định 20%/năm

TRÊN ĐÂY LÀ Ý KIẾN TƯ VẤN CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc  

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706