ĐƠN CỚ MẤT GIẤY TỜ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày …. tháng ….. năm 2022

ĐƠN CỚ MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: Công an ……………., quận ……………., thành phố Hồ Chí Minh

Tên tôi : Cần chính xác 100% và căn cứ vào đâu
Sinh năm : ………………..
Hộ chiếu số : ………………..
Địa chỉ thường trú : ………………..

Kính trình với Quý Cơ quan sự việc như sau:

Mẹ đẻ của tôi là bà ……………… (tên nước ngoài là ………………), CMND cũ số 02……………., Hộ chiếu số N…………., sinh ngày 15/……………, thường trú tại

Vào khoảng tháng …. năm ….., mẹ tôi có bay từ …………. về Việt Nam lo chuyện về nhà đất. Trong quá trình mẹ tôi di chuyển từ thị trần Củ Chi lên quận Bình Thạnh gặp Luật sư ……………………, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ tôi có ghé tiệm ăn trên đoạn đường Vạn Kiếp thuộc khu vực Phường 3, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để nghỉ ngơi và ăn trưa. Tuy nhiên, sau khi ăn xong mẹ tôi đã để quên túi xách trong đó có bản chính giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: …………… do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày…………tháng 12 năm 2011 “giấy chứng nhận”.

Sau đó, mẹ tôi có việc phải quay về Pháp, mẹ tôi dự định khi quay về Pháp giải quyết xong công việc sẽ trở lại Việt Nam để trình báo đến Công an sự việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi quay trở lại Pháp thì mẹ tôi đã đột ngột qua đời vào ngày ………..tháng ………… năm 2022.

Nay tôi muốn thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ giấy chứng nhận đã bị mất.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Công an …………. quận ……………, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận cho tôi có đến trình báo việc mẹ tôi có làm rơi mất giấy tờ trên.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật không vi phạm pháp luật, không cầm cố, thế chấp, cho mượn, mướn giấy tờ đã mất. Nếu phát hiện vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706