QUY TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

  1. Điều 111. Quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời? và những quy định của pháp luật về QUY TRÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI quy định như thế nào?
  2. Bài viết liên quan                                                                                                                              htps://luatsunhadathcm.com/hop-dong-muaa-ban-dat/

 

  1. Biện pháp khẩn cấp tạm thời là gì?                                                                                                                                     Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án quy định tại Điều 187 của Bộ luật này có quyền yêu cầu Tòa án đang giải quyết vụ án đó áp dụng  một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật này để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập chứng cứ, bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc giải quyết vụ án hoặc việc thi hành án.
  2. https://luatsunhadathcm.com/hop-dong-muaa-ban-dat/2. Trong trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải bảo vệ ngay chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại Điều 114 của Bộ luật này đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện cho Tòa án đó.Kính thưa quý khách!
  3. Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn khi nộp đơn khởi kiện có quyền nộp luôn đơn yêu cầu áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn bị đơn tẩu tán tài sản….
  4. Thời hạn giải quyết Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp (1) Nếu nộp cùng đơn khởi kiện thì Chánh án phân công Thẩm phán và giải quyết trong vòng 48h (2) Nếu nộp tại phiên tòa trong khi xét xử thì Hội đồng xét xử xem ngay khi giải quyết vụ án (3) Nếu nộp trước khi mở phiên tòa thì sẽ được Thẩm phán thụ lý giải quyết vụ án giải quyết trong vòng 03 ngày.
  5. Quý khách có thể tham khảo https://luatsunhadathcm.com/hoa-giai-tranh-chap-dat-dai/;                        https://luatsulyhon.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706