KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 5 năm 2021

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: yêu cầu chia di sản thừa kế)

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Người khởi kiện:

Họ và tên : TRẦN ……………
Sinh năm : 19…………………
Địa chỉ thường trú : ……………………………… phường 11, quận 6, HCM
Số điện thoại : 0909257165

Người bị kiện:

1) Họ và tên : …………………………..
  Sinh năm : 196…………….
  Địa chỉ thường trú : …………………… xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An
2) Họ và tên : ĐOÀN THỊ …………………..
  Sinh năm : 19……………..
  Địa chỉ thường trú : ………………… xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An

KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

Nội dung cụ thể như sau:

Kính thưa Quý Tòa!

Mẹ tôi là bà Đoàn Thị …………. (“bà ……….) – Sinh năm 1930, chết năm 2004 (15/10…………) theo giấy chứng tử số 02/20………… ngày 01 tháng …………. năm 20……… tại ủy ban nhân dân xã ……… Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Bà Ba chết không để lại di chúc.

Do bà Ba không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất gồm cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bà Ba.

Cha, mẹ của Bà Ba đã chết trước bà.

Chồng của Bà Ba đã chết trước bà và trước khi có khối di sản này.

Trên thực tế, bà Ba có 10 người con ruột bao gồm:

 • Bốn (04) người con với người chồng thứ nhất – ông Trần Văn …………. (đã chết)
 1. Trần ……….. – nguyên đơn
 2. Trần K…………… – chết có giấy chứng tử chứng minh. Ông L…………khi chết có vợ và hai con gồm:

Vợ : bà Trần ……..          Điện thoại: 0918.726……….

Địa chỉ thường trú: ………………………….Phụng Hiệp – Tỉnh Hậu Giang.

Con 1: Trần ………………….  Điện thoại: 0913……………….

Địa chỉ: số …………………… – Tp. Rạch Giá – Kiên Giang

Con 2: Trần ……………….      Điện thoại: 091872………………

Địa chỉ: ……………………… Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 1. Đoàn Th………….. (không chồng và hai con)

Con 1: Đoàn Thị ………….       Sinh ngày : 5/7/1…………

Con 2: Đoàn …………..  Sinh ngày; 10/10/……………

Cùng trú tại địa chỉ: ……………………, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

 1. Đoàn Thị ………………

Địa chỉ: : ………………, phường 11, quận 6, HCM

 • Sáu (06) người con với chồng thứ hai – Nguyễn …………….
 1. Đoàn …………… – bị đơn
 2. Đoàn …………….. – bị đơn
 3. Nguyễn …………….. Sinh năm: 19…………..

Địa chỉ: 138 ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

 1. Nguyễn ……………. Sinh năm: 19……………

Địa chỉ: ……………………. 2, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.

 

 1. Nguyễn Tiến …………… Sinh năm: 19…………….

Địa chỉ: …………………., Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.

 1. Nguyễn …………….. Sinh năm 19………….

Địa chỉ: ……………. Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

Di sản của bà Ba để lại là quyền sử dụng đất diện tích 38………….m2 thuộc các thửa số 1………, 17…………tờ bản đồ số …., tọa lạc tại ………………. Cần Giuộc, tỉnh Long An, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ………….., do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc cấp ngày ……………….

Do bà Ba không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia theo pháp luật cho hàng thừa kế thứ nhất gồm cha, mẹ, vợ chồng, con cái của bà Ba.

Cha, mẹ của Bà Ba đã chết trước bà.

Chồng của Bà Ba đã chết trước bà và trước khi có khối di sản này.

Hiện nay, các em đang rất khó khăn về kinh tế.

Sau khi bà Ba chết, người giữ giấy tờ và sử dụng đất là hai em của tôi (bà ………………….). Nay tôi và một số đồng thừa kế có nhu cầu muốn chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất nói trên, nhưng bà ………………….. không đồng ý.

Hành vi của bà ………………… đã xâm phạm tới quyền và lợi ích của tôi và các đồng thừa kế khác Do vậy, tôi gửi đơn khởi kiện này kính mong Quý Tòa xem xét, tuyên chia di sản thừa kế đối với quyền sử dụng đất nêu trên cho các đồng thừa kế. Như vậy, di sản được chia đều thành 10 phần cho 10 đồng thừa kế. Giá trị ước tính của di sản hiện nay khoảng 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), mỗi người thừa kế được 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Trân trọng!

  Người sửa đổi đơn khởi kiện

(ký và ghi rõ họ tên)

   

Đính kèm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy chứng tử của bà Đoàn Thị Ba;
 • CMND, HK, giấy khai sinh của người khởi kiện.
 • Giấy tớ của đồng thừa kế

KHỞI KIỆN CHIA THỪA KẾ

https://luatsulyhon.com.vn/cho-vay-nang-lai/?fbclid=IwAR2App_z5padFu38UfiBHJQp0_3TtfSif3SDuH0o9d0T6DjZnox1rxM5P_0

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706