KHỞI KIỆN YÊU CẦU TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:Đường Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người khởi kiện        : TRẦN THỊ THU D

Sinh năm                    :

Hộ chiếu số             : ……….

Điện thoại                  : ………….

Địa chỉ thường trú    : ………………., huyện Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố  Hồ Chí Minh

Người bị kiện            : CAO THỊ HOÀ…………….

Sinh năm                    : …………….

Số CMND                  : ……………….cấp ngày 29 tháng 9 năm 2003 tại CA Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ                       : ……………………, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung khởi kiện như sau:

Ngày 12 tháng 05 năm 2004, tôi – Trần Thị Thu Du………… và bà Cao Thị Hoà……….đã ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất . Theo đó, bà Cao Thị Hoà……….. đã đồng ý chuyển nhượng cho tôi một phần thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ …………… cấp ngày  31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do bà Châu Thị Tố…………đứng tên. Giá chuyển nhượng thửa đất trên là 93.000.000VNĐ (Chín mươi ba triệu đồng).Tôi đã giao đủ cho bà Cao Thị Hoàng số tiền 93.000.000đồng để nhận chuyển nhượng đất.Tại thời điểm tôi và bà Cao Thị Hoàng ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất có ông Cao Minh Trọ…… là người làm chứng đã ký tên.

Khi hai bên ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất vì lý do thửa đất 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 0270……….. cấp ngày 31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được tách thửa nên tôi chưa thể xin tách thửa cấp Giấy chứng nhận. Hiện nay, thửa đất trên đã được cho phép tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Giấy mua bán (sang nhượng) đất ký ngày 12/5/2004 ghi rõ: “Bên bán: Ông (bà) Cao Thị Hoà………có nhiệm vụ giao lại toàn bộ những giấy tờ liên quan đến phần đất nói trên, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bên mua làm thủ tục về phần đất nêu trên.”

Tuy nhiên, đến nay tôi đã xây nhà trên thửa đất đã nhận chuyển nhượng từ bà Cao Thị nhưng vẫn chưa được bà Cao Thị Hoà……….. hỗ trợ tôi trong việc tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất trên.

Hơn nữa, tại thửa đất này tôi đã xây dựng nhà cửa nhưng hiện tại ông Nguyễn Cao Sa…….., sinh năm 1973, CMND số 022812…….. cấp ngày 16 tháng ……. năm 2004 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống bất hợp pháp tại nhà đất của tôi.

Vì những lý do trên, tôi làm đơn khởi kiện này kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xem xét,yêu cầu bà Cao Thị Hoà……. phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết theo Giấy mua bán (sang nhượng) đất đã ký, hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mà bà Cao Thị Hoàng đã chuyển nhượng cho tôi là một phần thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 027……… cấp ngày  31/…../2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mong Quý Tòa xem xét và giải quyết yêu cầu khởi kiện của tôi.

Trân trọng!

Người khởi kiện

Tài liệu đính kèm:

  1. Giấy mua bán (sang nhượng) đất;
  2. Passport (sao y)
  3. Sổ hộ khẩu (sao y)

 

Thông tin liên hệ:

Bà Phạm Thị Nhàn, Số điện thoại: 0968.605.706

Địa chỉ: 07 đường số 14, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 04/01/2021, chúng tôi quay lại TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ để nhận kết quả xử lý đơn khởi kiện. Chúng tôi đã nhận Thông báo tạm ứng án phí số 825/TB-TA đề ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè.

sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo

Xét thấy vụ án thoe đơn khởi kiện của người khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè và người khởi kiện thuộc trường hợp phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Điều 146 Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng án phí (1) Nguyên đơn, bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn và người có quyền, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự phải nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm” và căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 195 Bộ Luật Tố tụng Dân sự

Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè thông báo cho bà……….biết

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này phải đến trụ sở cơ quan thi hành án dân sự huyện Nhà Bè địa chỉ: số 296B đường Nguyễn Bình ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để nộp số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng và nộp cho Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè biên lai thu tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Hết thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, nếu bà Trần Thị Thu Du….không nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho bà Trần Thị Thu Dung theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 cảu Bộ luật Tố tụng dân sự (Thẩm phán Lê Thu H)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập- Tự do- Hạnhphúc

            ThànhphốHồChí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BẢN KHAI

Kínhgửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địachỉ:ĐườngNguyễnBình, Ấp 1, xãPhúXuân, huyệnNhàBè, Tp. HồChí Minh.

 

Tôitên             : PHẠM THỊ NHÀN

Sinhnăm                     : 1983

Số CMND                  : 211805111

Điệnthoại                   : 0968.605.706

Địachỉliênhệ : 07 đườngsố 14, KDC Him Lam, P. TânHưng, Quận 7, TP. HồChí Minh

LàngườiđạidiệntheoủyquyềncủanguyênđơnbàTrầnThị Thu Du………theoGiấyủyquyềnsốcôngchứng 031820, quyểnsố 12 TP/CC-SCC/HĐGD lậpngày 18/12/2020 tạiVănphòngCôngchứngChâu Á, ThànhphốHồChí Minh.

CăncứvàoĐơnkhởikiệnđềngày 18/12/2020 củabàTrầnThị Thu …………. tôixinlàmbảnkhainhưsau:

Ngày 12 tháng 05 năm 2004, tôi – Trần Thị Thu Du………… và bà Cao Thị Hoà……….đã ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất . Theo đó, bà Cao Thị Hoà……….. đã đồng ý chuyển nhượng cho tôi một phần thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ …………… cấp ngày  31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do bà Châu Thị Tố…………đứng tên. Giá chuyển nhượng thửa đất trên là 93.000.000VNĐ (Chín mươi ba triệu đồng).Tôi đã giao đủ cho bà Cao Thị Hoàng số tiền 93.000.000đồng để nhận chuyển nhượng đất.Tại thời điểm tôi và bà Cao Thị Hoàng ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất có ông Cao Minh Trọ…… là người làm chứng đã ký tên.

Khi hai bên ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất vì lý do thửa đất 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 0270……….. cấp ngày 31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được tách thửa nên tôi chưa thể xin tách thửa cấp Giấy chứng nhận. Hiện nay, thửa đất trên đã được cho phép tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Giấy mua bán (sang nhượng) đất ký ngày 12/5/2004 ghi rõ: “Bên bán: Ông (bà) Cao Thị Hoà………có nhiệm vụ giao lại toàn bộ những giấy tờ liên quan đến phần đất nói trên, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bên mua làm thủ tục về phần đất nêu trên.”

Tuy nhiên, đến nay tôi đã xây nhà trên thửa đất đã nhận chuyển nhượng từ bà Cao Thị nhưng vẫn chưa được bà Cao Thị Hoà……….. hỗ trợ tôi trong việc tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất trên.

Hơn nữa, tại thửa đất này tôi đã xây dựng nhà cửa nhưng hiện tại ông Nguyễn Cao Sa…….., sinh năm 1973, CMND số 022812…….. cấp ngày 16 tháng ……. năm 2004 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống bất hợp pháp tại nhà đất của tôi.

Vì những lý do trên, tôi làm đơn khởi kiện này kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh xem xét,yêu cầu bà Cao Thị Hoà……. phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết theo Giấy mua bán (sang nhượng) đất đã ký, hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất mà bà Cao Thị Hoàng đã chuyển nhượng cho tôi là một phần thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 027……… cấp ngày  31/…../2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là toàn bộ Bản khai của tôi, kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết!

Đồng thời, chúng tôi đã làm đơn ngăn chặn việc chuyển nhượng gửi cho Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

ThànhphốHồChí Minh, ngày21tháng01năm 2021

 

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v:KhôngthựchiệnthủtụctáchthửađốivớilôđấtcóGiấychứngnhậnQuyềnsửdụngđấtsố027063 cấpngày  31/10/2002 tạihuyệnNhàBè, thànhphốHồChí Minh do bàChâuThịTốtđứngtên)

Kínhgửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địachỉ: 330 NguyễnBình, PhúXuân, NhàBè, ThànhphốHồChí Minh 

 

Tôitên                         : TRẦN THỊ THU D

Sinh năm                    :

Hộ chiếu số             : ……….

Điện thoại                  : ………….

Địa chỉ thường trú    : ………………., huyện Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Thành phố  Hồ Chí Minh

Tôi làm đơn này kính gửi Uỷ ban nhândân huyệnNhàBè, thànhphốHồChí Minh yêu cầu không thực hiện thủ tục tách thửa đối với lô đất có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số thửa đất số 734 QSDĐ 027……….. cấp ngày  31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do bà Châu Thị T…………..đứng tên.

 

Nội dung sự việc như sau:

Ngày 12 tháng 05 năm 2004, tôi – Trần Thị Thu Du………. và bà Cao Thị H……. đã ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất . Theo đó, bà Cao Thị Ho………đã đồng ý chuyển nhượng cho tôi một phần thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 027……….. cấp ngày  31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do bà Châu Thị Tốt đứng tên. Giá chuyển nhượng thửa đất trên là 93.000.000VNĐ (Chín mươi ba triệu đồng). Tôi đã giao đủ cho bà Cao Thị Hoàng số tiền 93.000.000 đồng để nhận chuyển nhượng đất. Tại thời điểm tôi và bà Cao Thị Hoàng ký Giấy mua bán (sang nhượng) đất có ông Cao Minh Trọng là người làm chứng và ký tên.

Hiện nay, tôi và bà Cao ThịH……….đang có tranh chấp đốivớimộtphầnthửađấtthuộcthửa734 sốsổQSDĐ 0270………… cấpngày  31/10/2002 tạihuyệnNhàBè, thànhphốHồChí Minh do bàChâuThịTốtđứngtên. Tôi đã nộp đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh theoGiấyxácnhậnđãnhậnđơnkhởikiệnsố 249/GXN-TA ngày 21/12/2020.

Vụánhiện nay đangđượcThẩmphánĐoànThịDuyên – TòaánnhândânhuyệnNhàBè, thànhphốHồChí Minh thụlýgiảiquyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
  2. a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
  3. b) Đất không có tranh chấp;
  4. c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  5. d) Trongthờihạnsửdụngđất”.

Căn cứ theo quy định này, người sử dụng đất sẽ không được thực hiện thủ tục tách thửa đối với lô đất đangtranhchấp.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tôi nộp đơn yêu cầu không thực hiện thủ tụcthủ tục tách thửa đối với lô đất có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sốsổ QSDĐ 027063 cấp ngày  31/10/2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh do bà Châu Thị Tốt đứng tên.

 

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan giúp tôi giải quyết vấn đề trên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trân trọng !

Ngườiviếtđơn

Mọithông tin xinliênhệ:

TrầnThị Thu D…………

Địachỉ: số 7 đườngsố 14, khuđôthịmới Him Lam, phườngTânHưng, Quận 7, Tp. HồChí Minh.

Điệnthoại: 0968.605.706

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Yêu cầu Tòa án xem xét, thẩm định tại chỗ)

 

Kính gửi         : TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ           : 306 Nguyễn Bình, phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi tên            : Trần Thị Thu D…………..                                    Sinh năm: 1976

Hộ chiếu số   : ……………..

Địa chỉ           : ……………. xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là nguyên đơn trong vụ án Tranh chấp đất với bị đơn là bà Cao Thị Ho…………..

Nay tôi làm đơn này xin yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ đối với thửa đất thuộc thửa 734 có diện tích 05m x 24m, QSDĐ 0270……….. cấp ngày  31/…………../2002 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Hiện nay tôi đã xây nhà trên thửa đất đã nhận chuyển nhượng từ bà Cao Thị Ho……….nhưng vẫn chưa được bà Cao Thị Ho…………hỗ trợ tôi trong việc tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất trên. Hơn nữa, tại thửa đất này tôi đã xây dựng nhà cửa nhưng hiện tại ông Nguyễn Cao Sa……….., sinh năm 1973, CMND số 02281…………. cấp ngày 16 tháng 8 năm 20…….. tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sinh sống bất hợp pháp tại nhà đất của tôi.

 

                        Người làm đơn

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706