MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG CHO THUÊ ĐẤT VÔ HIỆU

Đất của cơ sở tôn giáo là đất thuộc trường hợp sử dụng lâu dài và được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì có  được phép cho thuê hay không?  Hợp đồng cho thuê đất cơ sở tôn giáo trong trường hợp này có thể bị Tòa án tuyên vô hiệu. Bài viết này Công ty Luật Cộng đồng Vạn Tín xin giới thiệu đến Quý vị Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu hợp đồng cho thuê đất vô hiệu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ,…. tháng … năm 2021

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v: Tranh chấp Hợp đồng cho thuê đất số

……ngày ….tháng… năm…..giữa …….. và ………..)

Kính gửi         : TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ             : …………………………………………………………………………………………………………………….

Người khởi kiện : …………………………………………………………………………………. 
Số CMND/CCCD : ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ : ………………………………………………………………………………….
Số điện thoại : ………………………………………………………………………………….
Người bị kiện : ………………………………………………………………………………….
Số CMND/CCCD : ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú : ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ hiện tại : ………………………………………………………………………………….

Nội dung sự việc như sau:

Tôi là chủ sử dụng thửa đất số……………………..tại địa chỉ………………theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số………………….cấp ngày……………………do ……………………………………..cấp.

Ngày …………………, tôi ký Hợp Đồng ………………..“Hợp đồng”) với ……………………………… để cho cho thuê diện tích đất tại địa chỉ số…………………………… Diện tích đất cho thuê thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……………….., số vào sổ cấp GCN: ………………………. do ………………………….cấp ngày …………….. (“Giấy chứng nhận”) cấp cho …………………………….Mục đích cho thuê đất nhằm kinh doanh bất động sản.

Theo Giấy chứng nhận, chùa ………………..được quyền sử dụng………………… m2 đất thông qua việc Nhà nước giao đất (Do Ủy ban nhân dân ……………………. không thu tiền sử dụng đất với mục đích sử dụng là  Cơ sở tôn giáo và thời gian sử dụng lâu dài.

Theo Điều 173 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời, căn cứ vào Điều 181 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng:

“1. Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…”

Tại Điều 12 Luật Đất đai 2013 quy định về những hành vi bị cấm như sau:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

  1. 4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định:

Người sử dụng đất gồm có nhiều đối tượng, trong đó có “cơ sở tôn giáo gồm: chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo”.

Từ những quy định trên, tôi nhận thấy cơ sở tôn giáo được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được cho thuê quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức.

Căn cứ Điều 123 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.”.

Như vậy, pháp luật quy định đất của cơ sở tôn giáo là đất thuộc trường hợp sử dụng lâu dài và được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì không được phép cho thuê. Hợp đồng cho thuê đất cơ sở tôn giáo trong trường hợp này thì sẽ bị Tòa án tuyên vô hiệu theo quy định pháp luật do vi phạm điều cấm của luật.

Vì những lý do trên, tôi làm đơn này kính gửi đến Tòa án nhân dân ………………………………………………………. yêu cầu:

  1. Tuyên Hợp đồng…………………………..giữa tôi ………………… và …………………………………………………. vô hiệu.
  2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, do đó:
  • Buộc ông Duy phải trả lại cho tôi nguyên hiện trạng diện tích đất đã thuê tại địa chỉ số…………………………………………………..ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.
  • …………………………. đã sử dụng diện tích đất này từ khi ký Hợp đồng đến nay để……………………………………. nên phải chịu trách nhiệm trả đầy đủ số tiền thuê còn thiếu theo Hợp đồng.
  • …………………………….. Duy trả lại nguyên hiện trạng diện tích thuê cho tôi trên thực tế.
  • ……………………… vẫn phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê …………………… cho đến ngày ……………………………… trả lại nguyên hiện trạng diện tích thuê cho tôi trên thực tế.

Kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi.

Trân trọng!

 

Người khởi kiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ Hợp đồng ……………………………

2/ Căn cước công dân và hộ khẩu sao y;

3/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……………………………………………

Mọi thông tin, thư từ Quý Tòa án vui lòng liên hệ:

Bà:………………………………..

Số điện thoại:……………………..

Địa chỉ:…………………………..

Cca bạn có thể tham khảo các video liên quan tại https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ/videos

Trên đây là bản án chúng tôi đưa ra giúp quý vị tham khảo về Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu hợp đồng cho thuê đất vô hiệu hy vọng sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích tới quý vị.

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Hoài Linh

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706