NGƯỜI LÀM CHỨNG

Người làm chứng là đương sự trong vụ án dân sự. Quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 77 và Điều 78 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Theo đó, Người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung của vụ việc được đương sự đề nghị, được Tòa án triệu tập tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể là người làm chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BẢN KHAI

(V/v: tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu)

Kính gửi        : TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, THÀNH HỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ           : 27 Thành Thái, Phường 1, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên tôi            : ……………………..                                  Sinh năm: 1983

Số CMND      : ………………….. Cấp ngày …………………… CA Bình Định.

Thường trú     : Số 7 Đường số 14, khu Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Tôi là người làm chứng trong vụán “tranh chấp yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu’’ trong vụ án giữa nguyên đơn ông Lê Tấn …… và bị đơn ông Trần Hòa H………, do Thẩm Phán Mai Hiếu Hạnh của Tòa án Nhân dân Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết. Địa chỉ phòng 2.5 Lầu 1, số 27 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh.

Tôi trình bày Bản khai như sau để Tòa án có căn cứ, chứng cứ khi giải quyết vụ án. Tôi xin vắng mặt trong tất cả quá trình tố tụng tiếp theo.

Ngày 26/02/2012, tôi có ghi bằng chữ viết của mình để làm chứng việc anh Trần Hòa H……. có đưa cho anh Lê Tấn T………..số tiền vay là 2.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Anh Lê Tấn T………giao cho anh Trần Hòa H……01 (một) giấy chứng nhận QSDĐ số 002………..(như trên).

Kính mong Tòa án nhân dân Quận 10 xem xét và giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn ./.

                        Người khai

Trên đây là bản khai của Người làm chứng. Hi vọng chúng tôi giúp Quý khách có thêm một số thông tin, biểu mẫu khi áp dụng.

Quý vị có thể tham khảo thêm tại https://luatsunhadathcm.com/hop-dong-dat-coc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh/

https://luatsunhadathcm.com/tranh-chap-hop-dong-dat-coc-ban-an-thuc-te-2/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706