NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT LÚA

 

NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT LÚA

https://youtube.com/shorts/AvKQb6-ttTA?si=LfGUOEPYWD6_Wcly

 theo Luật Đất đai 2024 có điểm mới gì?

 

Thứ nhất, xem Điều 91 Luật Đất đai 2013 quy định như thế nào? 

Khoản 2 quy định: “tổ chức kinh tế không được…..quyền sử dụng đất trồng lúa…”

Khoản 3 “hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. không được nhận

chuyển nhượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất lúa”

Điều 45 Luật Đất đai 2024, khoản 6 + khoản 7 quy định khá dài. nhưng có thể hiểu 2 ý cơ bản sau:

 

  1. Đã mở rộng, cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. được …, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  2. Trường hợp nhận quá hạn mức giao đất thì phải thành lập tổ chức kinh tế. và có phương án sử dụng đất trồng lúa
  3. được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (trừ trường hợp người được tặng cho. là người thuộc hàng thừa kế).

Tổ chức kinh tế được  nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

phải có phương án sử dụng đất nông nghiệp. được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

Phương án sử dụng đất nông nghiệp phải có các nội dung chính sau đây:

a) Địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng đất;

b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh nông nghiệp;NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT LÚA

c) Vốn đầu tư;

d) Thời hạn sử dụng đất;

đ) Tiến độ sử dụng đất.

https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706