Category Archives: Pháp luật Đất đai

Án lệ số 02/2016/AL về Tranh chấp đòi lại tài sản

Án lệ số 02/2016/AL về Tranh chấp đòi lại tài sản Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn […]

Án lệ số 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác  nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán 

Án lệ số 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày […]

Án lệ số 40/2021/AL Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế 

Án lệ số 40/2021/AL Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23  tháng 02 năm 2021 và được công bố theo Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chánh án Tòa án […]

Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra 

Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua  ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA  ngày 02 tháng 10 […]

Án lệ số 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật 

Án lệ số 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số 276/QĐ-CA  ngày […]

Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ 

Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua  ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số […]

TÒA ÁN CHẤP NHẬN YÊU CẦU PHẠT 10 LẦN TIỀN CỌC

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Quyết định giám đốc thẩm Số: 129 /2021/DS-GĐT ngày: 10/5/2021 V/v Tranh chấp hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúC     NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA […]

Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua  ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số […]

Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường 

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua  ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết định số […]

Án lệ số 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

Án lệ số 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua  ngày 05 tháng 02 năm 2020 và được công bố theo Quyết […]

0968.605.706