Category Archives: Pháp luật Đất đai

TỔNG HỢP NHỮNG BẢN ÁN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM LIÊN QUAN VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Tổng hợp những  bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm về những tranh chấp liên quan đến đất đai. TỔNG […]

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bản án TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN. Bản án 200/2021/DS-PT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí […]

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bản án TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, YÊU CẦU HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN. Bản án 323/2021/DS-PT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA ÁN NHÂN […]

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bản án TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT- HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM. Bản án 278/2021/DS-PT ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA ÁN NHÂN DÂN […]

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN- ÁN THỰC TẾ

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN. Bản án 90/2021/DS-PT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH […]

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, CẦM CỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT. Bản án 75 /2021/DS-PT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA ÁN […]

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM

Bản án Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM. Bản án 191/2021/DS-PT ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA […]

Sang tên sổ đỏ ở đâu

Sang tên sổ đỏ ở đâu Hỏi: Cho em hỏi sang tên sổ đỏ ở VPCC phải không ạ ? *Trả lời:  * Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất Căn cứ theo khoản 1 và khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp được phép thực hiện việc chuyển […]

TRANH CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM – ÁN THỰC TẾ

Bản án Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết TRANH CHẤP ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ LẤN CHIẾM – ÁN THỰC TẾ. Bản án 119/2021/DS-PT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí […]

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ÁN THỰC TẾ

Bản án Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng bài viết TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ÁN THỰC TẾ. Bản án 156/2021/DS-PT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. TÒA ÁN NHÂN […]

0968.605.706