Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

“Luật sư cho e hỏi em thầu cây cà phê được 3 năm đến năm thứ 4 thì chủ lấy lại để ban. Mà trong 3 năm đó e trồng mấy cây sầu riêng với cây cà phê tự tay e trồng e làm . vậy em có quyền chặt cây k .(em chỉ chặt cây e làm). mà giờ người mua nói e phá trong khi đó e chặt trước lúc người chủ mới mua . luật sư cho e lời giải đáp với ạ” Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Ta có các quyền và nghĩa vụ của bên cho Thuê quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 42 và Điều 43 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

“Điều 42. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

 1. Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.
 4. Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.
 5. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.”

Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

Điều 43. Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.
 4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.
 5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.
 7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.”

Đồng thời, Ta cũng có các quyền và nghĩa vụ của bên Thuê quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 44 và Điều 45 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

Điều 44. Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất

 1. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.
 2. Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.
 4. Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.
 5. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.
 6. Các quyền khác trong hợp đồng.”

Điều 45. Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.
 2. Không được hủy hoại đất.
 3. Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.
 5. Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.”

Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

Như vậy, bạn có thể áp dụng khoản 4 Điều 44 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về Quyền của bên thuê QSD đất vào trường hợp của mình, khi bên cho thuê đồng ý cho bạn Thuê đất để trồng cây, thì bạn toàn quyền được Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.

Bên cạnh đó, những cây sầu riêng, cà phê mà bạn tự trồng đều là thành quả lao động của bạn và chúng được hình thành sau khi đã hoàn tất giao dịch cho thuê giữa hai bên.

Cho nên, đối với tài sản trên đất thuê do bạn tự mình tạo ra thì bạn đều có quyền tự quyết.

Quyền và Nghĩa vụ khi thuê đất theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp, Bên mua đất khởi kiện cho rằng bạn đã chặt phá cây trong mãnh đất thì bạn có thể yêu cầu bên mua giao nộp bằng chứng cho thấy bạn có hành vi chặt phá cây trong đất thì yêu cầu khởi kiện của Bên mua mới là có căn cứ và hợp pháp.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 91 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về Nghĩa Vụ Chứng minh:

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

1. Đương sự có yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người tiêu dùng khởi kiện không có nghĩa vụ chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bị kiện có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Đương sự là người lao động trong vụ án lao động mà không cung cấp, giao nộp được cho Tòa án tài liệu, chứng cứ vì lý do tài liệu, chứng cứ đó đang do người sử dụng lao động quản lý, lưu giữ thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ đó cho Tòa án.

Người lao động khởi kiện vụ án đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trường hợp không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về người sử dụng lao động;

c) Các trường hợp pháp luật có quy định khác về nghĩa vụ chứng minh.

….”

Hoặc bạn có thể dùng phương pháp “Tiên phát chế nhân” bằng cách ghi âm, ghi hình, tin nhắn về việc xác nhận tình trạng đất trước khi bạn thuê và khi hết thời gian thuê với Bên cho thuê, làm bằng chứng trong trường Bên mua kia khởi kiện bạn ra tòa.

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc  

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706