Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

“Tôi có đầu tư sân bóng đá cỏ nhân tạo, sau khi kết thúc hợp đồng tôi có thể cào lấy lại lớp đá, cát mà tôi đã đầu tư san lấp mặt bằng mang đi nơi khác hay không. Trong hợp đồng không thỏa thuận về vấn đề này khi trả mặt bằng.” Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo điều 267 Bộ luật Dân sự năm 2015 qui định:

“Điều 267. Quyền bề mặt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.”

Như vậy chủ thể có quyền bề mặt, chủ thể có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian ttên mặt đất, mặt nước và lòng đất để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác và đảm bảo không được trái với các quy định của Bộ luật dân sự, luật đất đai, xây dựng, quy hoặc và các qui định khác có liên quan. Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

Theo Điều 271 Bộ luật dân sự năm 2015 qui định

Điều 271. Nội dung của quyền bề mặt

1. Chủ thể quyền bề mặt có quyền khai thác, sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác nhưng không được trái với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với tài sản được tạo lập theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao một phần hoặc toàn bộ thì chủ thể nhận chuyển giao được kế thừa quyền bề mặt theo điều kiện và trong phạm vi tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

Theo điều luật này thì bạn là chủ thể có quyền bề mặt và đã có các hoạt động tạo dựng tài sản như  đầu tư san lấp mặt bằng bằng lớp đá, cát thì bạn có quyền xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó.”

Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

Đồng thời tại Điều 273 và Điều 482 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng có qui định về vụ việc của bạn:

Điều 273. Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

1. Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền sử dụng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản đó.

Trường hợp chủ thể có quyền sử dụng đất không nhận tài sản mà phải xử lý tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý tài sản.”

Điều 482. Trả lại tài sản thuê

1. Bên thuê phải trả lại tài sản thuê trong tình trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận; nếu giá trị của tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng khi nhận thì bên cho thuê có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên.

….”

Tài sản được tạo ra trên đất thuê, có đòi lại được không?

Như vậy, khi quyền bề mặt chấm dứt cũng tức là khi hợp đồng thuê đất để kinh doanh sân bóng của bạn chấm dứt thì bạn hoàn toàn có quyền quyết định đối với tài sản do bạn tạo ra trên đất và trả lại tình trạng đất như cũ cho bên cho thuê.

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc  

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706