TRANH CHẤP TƯỜNG RÀO

Tranh chấp tường rào là vấn đề được rất nhiều Quý khách quan tâm. Bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho Quý Khách về Mẫu đơn khiếu nại đối với vụ tranh chấp nêu trên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Khiếu nại Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban

nhân dân phường ……)

Kính gửi: CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ……QUẬN …………..

Người khiếu nại:  Lâm Phi L

Địa chỉ: …………………………….. TP. Hồ Chí Minh

Người/tổ chức bị khiếu nại………………………………………………………………

Đối tượng bị khiếu nại: Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2020 yêu cầu tôi dỡ phần hàng rào tạm có kết cấu cột sắt, vách tôn và lưới B40 tại một phần thửa đất số 33, tờ bản đồ 76.

Hôm nay, tôi xin gửi đơn khiếu nại Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân phường ………………….. đến Chủ tịch Ủy Ban nhân dân phường ……………………….Thành phố Hồ Chí Minh vì Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2020 yêu cầu tôi dỡ phần hàng rào tạm có kết cấu cột sắt, vách tôn và lưới B40 tại một phần thửa đất số 33, tờ bản đồ 76 (Tài liệu đo đạc bản đồ 2003) phường ……………….. trước ngày 15/01/2021 là không đúng theo quy định của pháp luật. Hàng rào trong Tranh chấp tường rào này tôi đã xây dựng từ năm 2019, trước thời điểm Tòa án ra Công văn số 353/TAQ ngày 30/6/2020, nên phải giữ nguyên hiện trạng và chờ Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân …………… thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân Phường ………………………., Thành phố Hồ Chí Minh ra Thông báo số 233/TB-UBND, nội dung ghi rõ: “Căn cứ vào Điều 122 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội, cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp, lý do theo số 353/TAQ ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân …………..”

Tại Điều 122 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 122. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.”

Như vậy, theo quy định tại Điều 122 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, khi Tòa án đang giải quyết việc tranh chấp đất đai thì không được có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.

Hàng rào trong Tranh chấp tường rào này tôi đã xây dựng từ năm 2019, trước thời điểm Tòa án ra Công văn số 353/TAQ ngày 30/6/2020, nên nếu áp dụng đúng Điều 122 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó và chờ Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân ………… mới giải quyết.

            Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân …………. lại ra thông báo: “đề nghị ông Lâm Phi L…………………đại chỉ số ………………………………… Tp.HCM tự chấp hành tháo dỡ phần hàng rào tạm có kết cấu cột sắt, vách tôn và lưới B40 tại một phần thửa đất số 33, tờ bản đồ 76 (Tài liệu đo đạc bản đồ 2003) phường ……………………. trước ngày 15/01/2021”. Lý do đưa ra là không có giấy phép xây dựng.

Dạ, kính thưa ông Nguyễn Văn ……………….

Tại sao ông lại thay mặt cho …………………… để ký Thông báo 233/TB-UBND trong khi mọi tranh chấp phải giữ nguyên hiện trạng đã có tường rào chờ Bản án có hiệu lực của Tòa án. Bản án của Tòa án do Thẩm phán nhân danh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tuyên là Văn bản có hiệu lực cao nhất đối với mọi tranh chấp. Tại sao Ủy ban nhân dân Phường lại làm thay, làm trước, nhiệt tình, hồ hỡi, lăng xã cả việc củacơ quan thi hành án sau khi có Bản án có hiệu lực pháp luật đối với việc tranh chấp tường rào.

 

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân phường ……………………… ra Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2 và yêu cầu tôi dỡ phần hàng rào tạm có kết cấu cột sắt, vách tôn và lưới B40 tại một phần thửa đất số 33, tờ bản đồ 76 (Tài liệu đo đạc bản đồ 2003) phường ………………trước ngày 15/01/2021 là không làm đúng theo quy định của pháp luật và Công văn số 353/TAQ… ngày 30/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận ….., Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tháo tháo dỡ phần hàng rào tạm có kết cấu cột sắt, vách tôn và lưới B40 tại một phần thửa đất số 33, tờ bản đồ 76 (Tài liệu đo đạc bản đồ 2003) phường………………..hay không phải chờ Bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân Quận ……………., Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi là công dân tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản thân gia đình tôi là gia đình liệt sỹ, đã cống hiến xương máu để có tất đất cho con người, Đất Nước ngày hôm nay. Tôi đã ở khu đất này hơn 40 năm qua, có đầy đủ giấy tờ và đóng thuế.

Tôi thông báo với ông Nguyễn Văn ……………. Ủy ban nhân dân phường ………………ban nhân dân Quận ……………… Ủy ban nhân dân …………………… và tất cả các cơ quan, ban nghành, Đoàn thể liên quan, Tôi không đồng ý cho bất kỳ cá nhân, tổ chức, cơ quan nào tháo bỏ hàng rào tạm nêu trên.

Nếu bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cố tình, ngoan cố dỡ bỏ hàng rào nêu trên phải bồi thường tổn thất, chịu trách nhiệm dân sự, hình sự và chịu mọi tổn thất về vật chất, tinh thần cho tôi.

Vì vậy, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân ………………………….. Thành phố ……………. …………… giải quyết khiếu nại của tôi, huỷ bỏ Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân phường ……………………, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Xin chân thành cảm ơn.

  Người khiếu nại

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706