Category Archives: chính sách bảo mật

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ THU HỒI NỢ

Thực ra, đây là một quy định được quy định trong các tổ chức tín dụng 2024, cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Nếu mà các anh chị đọc phạm vi áp dụng Luật KDBĐS thì chúng ta sẽ thấy là luật KDBĐS trừ cái phạm vi áp dụng của (không điều chỉnh […]

THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN VÀ THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HẰNG NĂM – ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024

THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN MỘT LẦN VÀ THUÊ ĐẤT TRẢ TIỀN HẰNG NĂM – ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 Chính sách mới trong việc giới hạn thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.  trước tiên, chúng tôi trình bày các hình thức phổ biến người sử dụng đất có đất […]

TÀI SẢN ĐANG THẾ CHẤP CÓ LÀM ỦY QUYỀN?

Hiện nhà, đất đang thế chấp vẫn có thể làm Hợp đồng ủy quyền từ vợ/chồng qua chồng/người còn lại được. Nội dung ủy quyền: tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng, đóng tiền, tất toán khoản vay, nhận lại sổ đất. Sau khi xóa đăng ký thế chấp, bên ủy quyền được […]

MẪU BẢN KHAI BỊ ĐƠN TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN TỰ KHAI Vào hồi 8 giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2022 Tại Tòa án nhân dân quận………, TP. Hồ Chí Minh Tôi tên …………………. Sinh năm: CCCD số Địa chỉ liên […]

Trình tự thực hiện thủ tục cấp phó bản Giấy chứng nhận đã bị mất

Trình tự thực hiện thủ tục cấp phó bản Giấy chứng nhận đã bị mất Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung […]

ĐƠN CỚ MẤT GIẤY TỜ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………., ngày …. tháng ….. năm 2022 ĐƠN CỚ MẤT GIẤY TỜ Kính gửi: Công an ……………., quận ……………., thành phố Hồ Chí Minh Tên tôi : Cần chính xác 100% và căn cứ vào đâu Sinh năm : […]

GIẤY ĐĂNG KỲ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KỲ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ Kính gửi: Ủy ban nhân dân Phường 7 – Quận 3 Người đăng ký cái tạo, sửa chữa: Họ tên : Sinh năm : Số CCCD/CMND : Cấp ngày : Cấp […]

Án lệ số 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác  nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán 

Án lệ số 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán  Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày […]

HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, BUỘC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

HỦY QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, BUỘC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT. Bản án 03/2021/HC-ST ngày18 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã L, tỉnh Bình Thuận “Khiếu kiện quyết định hành chính và buộc thực hiện nhiệm vụ công vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai” […]

CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT DO BỐ ĐỂ LẠI

Câu hỏi tư vấn tóm tắt: “Trước khi bố tôi mất có để lại tờ di chúc. nay tôi muốn đứng tên sổ đỏ thì có phải chia đất cho các anh con bà cả không? Đất đứng tên bố mẹ tôi,và mẹ tôi vấn sống, muốn làm sổ đỏ cho tôi có phải chia […]

0968.605.706