Category Archives: Video

HỒ SƠ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

Trên đây là video về vấn đề Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Lĩnh vực/công việc chuyên sâu của Công ty/Luật sư chuyên đất đai chúng tôi thường xuyên tư vấn như sau: Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán căn hộ/ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử […]

Đòi lại tiền cọc từ công ty bất động sản ?

Trên đây là video về vấn đề Đòi lại tiền cọc từ công ty bất động sản ? Lĩnh vực/công việc chuyên sâu của Công ty/Luật sư chuyên đất đai chúng tôi thường xuyên tư vấn như sau: Giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán căn hộ/ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử […]

0968.605.706