ĐIỂM MỚI LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2023 – TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Tóm tắt nội dung từ đầu đến phút thứ 33 trong buổi học với hãng Luật ALLen & Overy về Thảo luận một số vấn đề pháp lý  của Luật kd Bất động sạn 2023, Luật nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024.

 

33 phút đầu nói về vấn đề đầu tiên: TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

 

Trước đây, các Doanh nghiệp chỉ cần có 0.1% vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì được gọi là Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, khi Luật Đầu tư 2020 ra đời thì ……..50% (Đ23.1)

Kể từ khi Luật Đầu tư 2020 ra đời, và đến nay trong các Luật KD BĐS 2023, Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất Đai 2024 đã thống nhất tên gọi là TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (không còn gọi là Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay Doanh nghiệp trong nước nữa).

Căn cứ theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Đầu tư 2020

TCKT có vốn ĐTNN là TCKT có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

khoản 19 “Nhà đầu tư NN là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Nhìn chung ba Luật mới này mở rộng hơn phạm vi kinh doanh cho các TCKT có vốn DTNN. Tuy nhiên cũng không thể có đầy đủ và ngang bằng như TCKT trong nước được. 

Ví dụ: TCKT có vốn ĐTNN chỉ được nhận Quyền sử dụng đất từ Nhà Nước mà không được nhận chuyển nhượng từ các công ty, cá nhân khác (trừ trong khu công nghiệp).

 

Câu hỏi đặt ra ở đây là: Một công ty Việt Nam đã nhận chuyển nhượng nhiều quyền sử dụng đất từ các tổ chức, cá nhân khác.

Nay Doanh nghiệp này bán Cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, vậy thì đất mà đã nhận trước đây xử lý như thế nào? Có được duy trì các Giấy chứng nhận QSDĐ mà trước đây đã được cấp hay không? Hay phải chuyển đổi hình thức như là trước đây được GIAO đất, nay vì bán cổ phần cho nhà đầu tư NN nên phải chuyển qua hình thức THUÊ ĐẤT.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706