Category Archives: Huyện Nhà Bè

KHỞI KIỆN YÊU CẦU TIẾP TỤC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020 ĐƠN KHỞI KIỆN (V/v: Yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất) Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH […]

YÊU CẦU THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ

Yêu cầu thẩm định tại chỗ là thủ tục bắc buộc trong các vụ tranh chấp đất đai tại Tòa án. Bài viết này, chúng tôi xin cung cấp cho Quý khách mẫu đơn yêu cầu thẩm định tại chỗ khi Tòa án giải quyết vụ án tranh chấp đất đai.   CỘNG HÒA XÃ […]

0968.605.706