Trình tự thực hiện thủ tục cấp phó bản Giấy chứng nhận đã bị mất

Trình tự thực hiện thủ tục cấp phó bản Giấy chứng nhận đã bị mất

 1. Căn cứ pháp lý:
 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
 • Nghị định 01/2017/NĐ- CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
 1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Báo mất Giấy chứng nhận

+ Làm Đơn cớ mất, xin xác nhận của Cơ quan Công an;

+ Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

+ Hồ sơ gồm:

 • 02 bản chính Đơn cớ mất có xác nhận của công an;
 • 01 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • 01 bản sao y Hộ chiếu
 • 01 photo bản tờ khai lệ phí trước bạ
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất

Bước 2:  Sau khi nhận đơn khai báo mất Giấy chứng nhận, cán bộ địa chính cấp xã phường có thực hiện các thủ tục làm lại sổ đỏ sau:

+ Xác định số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;

+ Chuyển đơn trình báo mất Giấy chứng nhận lên phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND quận/ huyện nơi cấp Giấy chứng nhận;

+ Niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã

Bước 3: Thời gian niêm yết

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau 30 ngày kể từ khi niêm yết đến UBND xã để nhận kết quả niêm yết và tiến hành hồ sơ xin cấp lại.

Bước 4: Hồ sơ nộp xin cấp lại Giấy chứng nhận

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã , người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Chi nhánh văn phòng đang ký đất đai, gồm

 1. Đơn đề nghị cấp lại theo mẫu của Chi nhánh VPĐKĐĐ
 2. Giấy xác nhận của UBND xã/phường về việc đã niêm yết thông báo
 3. 01 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 4. 01 bản sao y Hộ chiếu
 5. 01 bản sao y CMND cũ
 6. 01 bản sao y Sổ hộ khẩu
 7. 01 sao Tờ khai lệ phí trước bạ

Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ lấy phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xin cấp lại giấy chứng nhận. Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706