TÀI SẢN ĐANG THẾ CHẤP CÓ LÀM ỦY QUYỀN?

Hiện nhà, đất đang thế chấp vẫn có thể làm Hợp đồng ủy quyền từ vợ/chồng qua chồng/người còn lại được.
Nội dung ủy quyền: tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng, đóng tiền, tất toán khoản vay, nhận lại sổ đất. Sau khi xóa đăng ký thế chấp, bên ủy quyền được toàn quyền định đoạt.
Hồ sơ công chứng cần:
1. CCCD, Kết hôn của 2 vợ chồng (bản chính). Cần lưu ý cái CCCD của bà vợ có bản chính hay không? hiện ai đang giữ, Công an hay ở nhà?
2. Sổ đất (Bản sao y do Ngân hàng cung cấp)
3. Hợp đồng thế chấp của sổ đất cần ủy quyền (Bản chính)
4. Hợp đồng tín dụng (Bản chính).
Việc đi ký trong trại tạm giam thì bên khách sẽ có trách nhiệm làm việc với bên Công an trước ạ, như sắp xếp ngày ký, giờ ký, hồ sơ vào bên trong cần những gì để báo bên em chuẩn bị.
Đến lịch thì Công chứng viên chỉ vào ký hồ sơ thôi.
Như vậy:
Bước 1: Anh chuẩn bị đủ hết hồ sơ 1, 2, 3, 4 và cho em hay em nhận về để kiểm tra, đối chiếu hợp đồng ủy quyền đã soạn;
Bước 2: Anh sắp lịch với Công an ở trại giam và hỏi thủ tục vào gồm những gì?
Bước 3: Công chứng viên và anh đi vào ký.
Lưu ý: Quý khách cần liên hệ ngân hàng cũng như công chứng viên trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706