MẪU BẢN KHAI BỊ ĐƠN TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KHAI

Vào hồi 8 giờ 00, ngày 29 tháng 12 năm 2022

Tại Tòa án nhân dân quận………, TP. Hồ Chí Minh
Tôi tên …………………. Sinh năm:
CCCD số
Địa chỉ liên lạc
Số điện thoại
Tư cách Bị đơn
Vụ án thụ lý số 0448/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc Tranh chấp di sản thừa kế
Nguyên đơn của vụ án Bà ……………
Thẩm phán giải quyết ………..
Đơn khởi kiện nguyên đơn yêu cầu: buộc ông ………… phải trả lại cho tôi phần nhà thuộc phần đồng sở hữu của bà ……….. cho tôi theo đúng di chúc của bà …………….. để lại cho tôi
Quan điểm của tôi/bị đơn như sau: không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.
Lý do 1.           Bà ….. và ông …… là vợ chồng.

2.           Ngày 8/8/1967, Ông….. và Bà ….. cùng mua căn nhà số ……………… Trí, xã Thạnh Mỹ Tây, ………… (nay là ………………… Tĩnh, ……………….., Tp. Hồ Chí Minh) (“văn tự bán nhà”).

ð   Như vậy, vì đây là tài sản chung trong hôn nhân nên bà …………… chỉ được quyền sở hữu một nửa căn nhà trên.

3.     Ngày 30/9/…..Ông ………..bị bắt giam theo Bán án số …/HSPT của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4.     Ngày 27/2/1994, bà … đã chuyển nhượng đất cho ông …. theo Tờ cam kết nhượng đất lập ngày 27/2/1….. (Tờ cho đất) diện tích ngang 10m, dài 40m và nhượng thêm phần diện tích bên hông nhà …..để làm lối đi: 2m x40m (lối đi phía sau nhà).

5.    Năm 2011, bà …. lập Di chúc với nội dung để lại toàn bộ phần thuộc quyền sử dụng – sở hữu nhà đất của bà …. trong phần còn lại căn nhà số … Tĩnh, Phường…, Quận ….. Thành phố Hồ Chí Minh cho bà…….là không có căn cứ vì bà Trần Thị Khương đã bán hết phần nhà đất của mình cho người khác.

Bà K không còn  quyền sử dụng – sở hữu nhà đất này.

Như vậy, tại thời điểm lập di chúc bà Trần Thị Khương không còn di sản để lại. Do đó, bà ….M là người được hưởng di sản theo di chúc nhưng di chúc không có gì để hưởng.

Đề nghị Thẩm Phán Bác bỏ toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.
Thông tin liên hệ Quý Tòa vui lòng gửi thư về:

Tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

 

Trân trọng!

Người làm bản khai

Mẫu có tính chất tham khảo, tùy mỗi vụ việc, quý khách chỉnh sửa.

 

\

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706