GIẤY ĐĂNG KỲ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KỲ CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Phường 7 – Quận 3

  1. Người đăng ký cái tạo, sửa chữa:
Họ tên : Sinh năm :
Số CCCD/CMND : Cấp ngày :
Cấp tại : ………………………………… Điện thoại : 0918
Địa chỉ thường trú : ……………………………… Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
  1. Địa chỉ cải tạo, sửa chữa:

Số 142A Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

  1. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 404510, số vào sổ cấp GCN: GH 01656/2010/GCN do Ủy ban nhân dân quận 3 cấp ngày 21 tháng 7 năm 2010.

  1. Nội dung cải tạo, sửa chữa: (Ghi cụ thể các hội đang đăng ký chí tạo, sửa chữa)

– Lát gạch, lát gỗ toàn nhà;

– Thay thế khung cửa nhôm cũ toàn nhà;

– Chống thấm, thay thiết bị vệ sinh;

– Thay tay vịn cầu thang;

– Thay lan can ban công;

– Đóng đồ nội thất toàn nhà;

– Chống dột mái tole;

– Sơn nước toàn nhà;

– Thay đổi bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, ổ cắm;

– Đóng trần thạch cao.

  1. Ngày dự kiến bắt đầu thi công: Ngày 01 tháng 11 năm 202
  2. Tổ chức Cá nhân thực hiện thì công cải tạo, sửa chửa

Tên Cá nhân/ Tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

  1. Cam kết: Tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung cải tạo, sửa chữa đăng ký ở trên. Không thay đổi quy mô, hiện trạng nhà, không thay đổi kết cấu của cột, đà, sàn và cơ nới làm tăng thêm diện tích sử dụng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật nếu để phát sinh nội dung xây dựng không phép.
  Phường 7, ngày 29 tháng 10 năm 2022

Người đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706