TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TIỀN ĐẶT CỌC HỢP ĐỒNG MÔI GIỚI

Tóm tắt sự việc: Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc …(Bên A) đã ký kết 03 Hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản… ( Bên B) (Quý khách hàng). Theo Hợp đồng môi giới này, Bên A đồng ý cho Quý khách hàng thực hiện dịch vụ môi giới được độc quyền bán bất động sản do Bên A sở hữu. Giá chuyển nhượng toàn bộ dự án là 108.560.000.000 đồng. Quý khách hàng đã đặt cọc cho bên A số tiền 27.000.000.000 đồng. Nay Quý khách hàng muốn lấy lại số tiền đã đặt cọc. (Tranh chấp đòi lại tiền đặt cọc hợp đồng môi giới).

Thứ nhất, theo Hợp đồng môi giới độc quyền hai bên đã ký, quy định về việc xử lý khi hai bên vi phạm hợp đồng như sau:

Trường hợp bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng thời hạn cho bên A theo thỏa thuận tại điều 2 của hợp đồng không vượt quá 15(mười lăm) ngày, nếu từ 15(mười lăm) ngày đến không quá 30 (ba mươi) ngày bên B không thanh toán thì bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. .

Trường hợp bên B không tiến hành thực hiện dịch vụ hoặc thực hiện dịch vụ không đúng như đã thỏa thuận thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải trả cho bên B bất kỳ khoản phí nào đồng thời bên B phải trả cho bên A một khoản tiền phạt tương đương với số tiền phí thực hiện dịch vụ như quy định trong điều 2 của hợp đồng này.

–  Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với thỏa thuận trong hợp đồng này thì bên A phải trả lại tiền cọc cho bên B và chịu một khoản tiền phạt tương đương với số tiền bên B đã đặt cọc

Như vậy, xét thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng, chỉ khi bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng môi giới độc quyền trái với thỏa thuận hai bên ký trong hợp đồng thì họ mới trả lại tiền cọc cho Quý khách hàng.

Tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 328. Đặt cọc

  1. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

  1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

Do đó, Quý khách hàng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và được lấy lại tiền cọc khi Bên A vi phạm hợp đồng: đơn phương chấm dứt hợp đồng trái với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng

Thứ hai: Lấy lại tiền đặt cọc nếu giao dịch bị Tòa án tuyên bố là Vô hiệu thì Bên A sẽ phải trả lại cho Quý khách hàng số tiền đặt cọc. Căn cứ theo quy định tại Điều 131 BLDS về hậu quả của giao dịch dân sự Vô hiệu;

Điều 131. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

  1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
  2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Như vậy, để đòi lại tiền cọc, Quý khách hàng cần xác định căn cứ của việc đòi lại tiền vì lý do nào:

+  Bên A vi phạm nghĩa vụ, vi phạm hợp đồng nên Quý khách hàng đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu trả lại tiền

+ Hợp đồng vô hiệu, hai bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Từ đó, tìm chứng cứ chứng minh, yêu cầu trả lại tiền cọc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi liên quan vấn đề đặt cọc của quý khách hàng . Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Thông tin chúng tôi cung cấp nhằm gúp cá nhân, tổ chức tham khảo và không áp dụng tùy tiện.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý vị.

Hy vọng sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích tới quý vị.

Chuyên viên: Hoài Linh

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi qua thông tin sau:

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

chứng cứ chứng minh lỗi vi phạm của Bên A để làm căn cứ đòi lại tiền đã đặt cọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706