ÁN THỰC TẾ – TRANH CHẤP TƯỜNG RÀO, THÁO DỠ CÔNG TRÌNH

Trong quá trình sử dụng đất có nhiều tranh chấp phát sinh như tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp tường chung, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp mục đích sử dụng đất, tranh chấp quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất, tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất, tranh chấp tường rào tháo dỡ công trình….

Ở bài viết này chúng tôi xin giới thiệu quý bạn đọc tóm tắt nội dung của Bản án 24/2019/DS-PT ngày 27/03/2019 về tranh chấp quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo dỡ công trình và cây lâu năm.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 09/11/2007, ông Trần Hữu V nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Th diện tích 8.915m2 thửa đất xx tờ bản đồ yy xã L. Ngày 09/01/2008, ông được Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhận chuyển nhượng, bà Th có bàn giao đất trên thực địa bằng cách chỉ 04 trụ bê tông bốn góc đất. Ngày 30/7/2013 Ủy ban nhân dân huyện N cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa xx tách thành thửa yy tờ bản đồ zz diện tích đất 8.114m2, thửa yy tờ bản đồ zz diện tích 746 m2. Hướng bắc của thửa 82, 83 giáp thửa đất 66, 67 của ông Th, bà Đ. Việc cấp đổi có đo thực tế. Ngày 21/11/2013, ông tiến hành tách thửa 82 thành các thửa 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 để tặng cho mẹ Phạm Kim H và chị Trần Anh Th. Bà H và chị Th đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 08/5/2014. Khi cho đất, chỉ đo tách trên bản đồ, không đo thực tế. Từ ngày 12/12/2007 đến nay, sau 3 lần cập nhật biến động và thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ranh đất hướng bắc giữa đất của ông và ông Th, bà Đ là 01 đoạn thẳng và không thay đổi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để chia đất cho người thân đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, ông đã ký hợp đồng cắm mốc ranh giới khu đất với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh N. Kết quả các giao điểm ranh thửa đất của ông không cắm được vì nằm phía trong tường rào của ông Th do ông dựng rào năm 2012.

Qua kết quả đo đạc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh N ngày 04/7/2016 thì ông Th lấn qua thửa đất 83, 92 do ông đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 75 m2. Nay ông yêu cầu ông Th, bà Đ phải tháo dỡ hàng rào, di dời cây trồng trên đất lấn chiếm và trả lại diện tích đất đã lấn chiếm cho ông là 75 m2 cắt thửa 83, 92 tờ bản đồ số xx xã L (trong đó thửa 83a là 3 m2, thửa 92a là 32 m2, thửa 92c là 40 m2) (Tranh cháp tường rào)

Theo ông Th toàn bộ phần đất tiếp giáp đất của ông V là phần đất ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Nh, không liên quan anh S và anh Ph. Ông V cho rằng ông lấn chiếm của ông V là 75 m2 cắt thửa 83, 92 tờ bản đồ số 41 xã L và yêu cầu ông tháo dỡ hàng rào, di dời cây xanh để trả lại phần đất lấn chiếm thì ông không đồng ý (tranh chấp tường rào)

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 17/2017/DS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Nh:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Hữu V về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tháo dỡ công trình và cây lâu năm” với bị đơn ông Lê Văn Th, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và bà Trần Thị Ngọc Đ đối với 75 m2 cắt thửa 83, 92 tờ bản đồ số 41 xã L (trong đó thửa 83a là 3 m2, thửa 92a là 32 m2, thửa 92c là 40 m2)

Tại bản án dân sự Phúc thẩm:(Tranh chấp tường rào)

– Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Th, ông Th vào năm 2007 đúng trình tự, thủ tục được qui định của Luật đất đai ranh giới thửa đất số 34 của bà Th và số 09 của ông Th đã được xác định rõ và được xác lập hợp lệ trên tờ bản đồ địa chính số 14 xã L, huyện N, được sự đồng ý của cả hai bên chủ sử dụng đất, không ai thắc mắc, khiếu nại hay tranh chấp gì. Như vậy ranh giới trên bản đồ địa chính giữa 02 thửa đất này đã được xác lập hợp pháp, có giá trị pháp lý, đúng ranh thực tế nên được áp dụng để làm căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai.

Việc chuyển nhượng giữa bà Th và ông V tháng 11/2007 đúng trình tự, thủ tục qui định của Luật đất đai năm 2003, đúng ranh thực địa và ranh giới được xác định trên bản đồ địa chính

 Ông Th và bà Th cho rằng khi bà Th giao đất cho ông V thì ranh giới giữa đất ông Th và bà Th đã được ông Th xây hàng rào gạch và lưới B40 như hiện nay, nhưng không cung cấp được chứng cứ chứng minh.

 Ông V thì cho rằng, khi bà Th giao đất cho ông có cắm trụ mốc cột bê tông ở 04 góc và chưa có hàng rào, hàng rào do ông Th xây dựng năm 2012 và lấn sang phần đất của ông đã nhận chuyển nhượng của bà Th. (Tranh chấp tường rào) Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai của ông V về việc xây hàng rào của ông Th diễn ra sau khi ông V nhận chuyển nhượng đất của bà Th và lấn sang đất của ông là có căn cứ vì:

Kết quả xem xét thẩm định tại chỗ ngày 21/12/2018 cho thấy hàng rào ông Thật xây dựng hoàn toàn không có biểu hiện bị nứt, sửa chữa do thi công 3m chiều ngang đường ống nước trên phần đất bị thu hồi. Trong bảng chiết tính bồi thường cho ông Th do Tòa án thu thập được ngày 24/12/2018 từ Hội đồng bồi thường huyện N cũng thể hiện không có phần bồi thường hàng rào trên phần đất bị thu hồi làm đường ống nước cho ông Th. Ông Th lý giải việc này là do khi thi công đường ống nước vào năm 2009, đơn vị thi công đào chui xuống dưới hàng rào để lắp ống nên ông không được bồi thường là vô lý, vì việc thu hồi, lập phương án bồi thường phải tính toán phá dỡ hàng rào để thi công để giao đất sạch (không có công trình xây dựng trên đất) chứ không thể tính toán phương án đào chui xuống các công trình nhà dân để bồi thường trước khi thi công. Nếu thực tế thi công chui xuống hàng rào thì bảng kê tài sản của ông Th vẫn phải có giá trị phần hàng rào trên phần đất bị thu hồi.

Từ những phân tích trên cho thấy, ông Th và bà Th khai về ranh giới tường rào giữa hai thửa đất được xây và gắn lưới B40 năm 2007, trước khi chuyển nhượng, giao đất cho ông V là không đúng. Có căn cứ xác định ông V xây hàng rào sau khi được bồi thường khi bị thu hồi đất để làm đường ống nước năm 2009 (mà theo ông V khai là xây năm 2012), và ranh giới đất được xác lập giữa bà Th với ông Th là một đường thẳng phù hợp với bản đồ địa chính là đúng, khi bà Th giao đất cho ông V, ranh giới đất vẫn là đường thẳng từ đầu đến cuối đất, chỉ sau khi ông Th xây hàng rào thì ranh đất của ông V bị thay đổi, không còn thẳng như ranh bản đồ địa chính nữa. Điều này chứng tỏ, khi xây dựng hàng rào, ông Th đã lấn chiếm sang đất của ông V. Do vậy, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của ông V, sửa toàn bộ bản án sơ thẩm.

Quyết định của bản án Phúc thẩm

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Hữu V về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất, tháo dỡ công trình và cây lâu năm” với bị đơn ông Lê Văn Tht, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và bà Trần Thị Ngọc Đ.

2. Buộc bị đơn ông Lê Văn Th, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và bà Trần Thị Ngọc Đ phải tháo dỡ hàng rào và trả cho ông V 75m2 cắt thửa 83, 92 tờ bản đồ số 41 xã L (trong đó thửa 83a là 3 m2, thửa 92a là 32 m2, thửa 92c là 40 m2 theo trích lục và đo hiện trạng thửa đất số 234/2017 ngày 22/01/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Nhơn Trạch). Hàng rào phải tháo dỡ có kết cấu trụ bê tông cốt thép 100 x 100mm, tường gạch xây cao 0,5m không tô trát, dày 100mm + rào lưới B40 phía trên cao 1,4m.

3. Đình chỉ yêu cầu phản tố của bị đơn ông Lê Văn Th Về việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với nguyên đơn ông Trần Hữu V đối với diện tích đất 75 m2 thửa 83a là 3 m2, thửa 92a là 32 m2, thửa 92c là 40 m2.

Qúy bạn đọc có thể tham khảo thêm các trường hợp về tranh chấp ranh đất tại  https://luatsunhadathcm.com/tranh-chap-ranh-dat-an-thuc-te/

Chuyên viên: Hoài Linh

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp để Quy khách hàng tham khảo, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề đất đai (tranh chấp tường rào), Quý khách vui lòng liên hệ:

LIÊN HỆ

Để đội ngũ Luật sư nhà đất uy tín tphcm chúng tôi có cơ hội tư vấn, hỗ trợ giao dịch nhà đất thành công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và đạt hiệu quả cao. Quý khách vui lòng liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn                 ĐT:  0968.605.706.

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn/;https://luatsunhadathcm.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706