QUY TRÌNH THU HỒI NỢ/KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ

Quy trình thu hồi nợ /khởi kiện đòi nợ là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm. Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý khách quy trình sau:

Bước 1: Tư vấn sơ bộ (đánh giá khả năng và tài sản của con nợ, xem con nợ có tài sản hoặc khả năng để trả nợ hay không)?

Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ pháp lý

Bước 3: Thông báo đến con nợ (cho thời gian 15 ngày cho con nợ trả nợ)

Bước 4: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án

Mẫu Thông báo đến con nợ như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 03 năm 2021
 

THÔNG BÁO

(V/v: Yêu cầu thanh toán tiền mua hàng theo Đơn đặt hàng số …………………..)

Kính gửi: CÔNG TY TNHH MTV …………………………..

Địa chỉ cũ: …………………………… Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Chúng tôi là

Công ty                      : Công ty ………….………….

Trụ sở                         : ………………………………………., TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi             : …………….. ……………………………

Chức vụ                   : Giám Đốc

 

Theo yêu cầu của Công ty ………………….. và được sự uỷ quyền của Công ty …………………., chúng tôi xin gửi Thông báo này đến Công ty TNHH MTV Thương ………………. (Sau đây gọi tắt là “Quý Công ty”) yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền là …………….. cho Công ty ……………….. theo Đơn đặt hàng số …………..18-297 ngày 15/8/2018, thông tin cụ thể như sau:

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH MTV Thương mại ……………………….đã đặt mua …………  ………của Công ty ………….. với giá là …………… Theo đơn đặt hàng, tháng 9/2018, Công ty rRođã giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thành C………..28,000 m3  gỗ. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Thương mại Thành C………..sau khi nhận đủ hàng hoá thì đã không thanh toán tiền cho Công ty ……………. Công ty rRođã nhiều lần thông báo, nhắc nhở Công ty TNHH MTV Thương mại Thành C………..thanh toán tiền nhưng không nhận được phản hồi và đến nay vẫn chưa nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH MTV Thương mại ………………….

Căn cứ vào Luật Thương Mại Việt Nam, Điều 50 về nghĩa vụ thanh toán của Bên mua/Quy trình thu hồi nợ /khởi kiện đòi nợ l

Điều 50. Thanh toán

  1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.

 

Điều 306 về Quyền yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán

“Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm thanh toán thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Nay chúng tôi gửi Thông báo này đề nghị Quý Công ty thanh toán tiền mua hàng cho Công ty rRolà: ………………… và tiền lãi do chậm thanh toán tạm tính, tính từ ngày chậm thanh toán cho đến ngày 31/03/2021 (lãi suất là 1,25%/tháng) là: ……………x 1.25% x 30 tháng = ………………..

Tổng số tiền Quý Công ty phải trả cho Công ty rRolà: ……………./Quy trình thu hồi nợ /khởi kiện đòi nợ l

 Thời hạn thanh toán: ………………….

Sau thời hạn này, nếu Công ty rRokhông nhận được thanh toán từ Quý Công ty. Chúng tôi sẽ thực hiện khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu Quý Công ty thanh toán toàn bộ tiền mua hàng, tiền lãi chậm thanh toán và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Quý Công ty.

Mong Quý Công ty xem xét thấu đáo để các bên cùng nhau hợp tác, phát triển.

Trân trọng!

Vui lòng phản hồi lại cho chúng tôi theo thông tin sau:

  • Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ, mẫu đơn khởi kiện đòi lại tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2021

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH …………………..

Người khởi kiện          : CÔNG TY RRO

Địa chỉ                           : ………………………………….

Người bị kiện               : CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠ

Địa chỉ cũ                      : …………………………………

Mã số thuế                    : ………………………………

Đại diện theo pháp luật: ông …………………..

Nội dung khởi kiện:

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Công ty TNHH MTV Thương mại …………….(“Công ty …………… đã đặt mua ……… gỗ của Công ty rRo (“chúng tôi”) với giá là ……… ………. Theo đơn đặt hàng, tháng 9/2018, Công ty rRo đã giao cho Công ty TNHH MTV Thương mại …………………

Tuy nhiên, ………… sau khi nhận đủ hàng hoá thì đã không thanh toán tiền cho Công ty rRo. Công ty rRo đã nhiều lần thông báo, nhắc nhở Công ty TNHH MTV Thương mại ………………… thanh toán tiền nhưng không nhận được phản hồi và đến nay vẫn chưa nhận được tiền thanh toán từ Công ty TNHH MTV Thương mại ……………………..

Hành vi của Công ty TNHH MTV Thương mại ………………. đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật, gây ảnh đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi. Hiện tại công ty đang rất cần tiền để phục vụ chohoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Thương mại …………………. phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Đơn đặt hàng …………….. ngày 15/8/2018, cụ thể số tiền là:/Quy trình thu hồi nợ /khởi kiện đòi nợ l

+ Số tiền gốc: ……………..

+Tiền lãi do chậm thanh toán tạm tính đến ngày 31/04/2021 (lãi suất là 1,25%/tháng) là:

………….. x 1.25% x 31 tháng = ………………

Tổng số tiềnCông ty TNHH MTV Thương mại …………….. phải thanh toán cho Công ty rRo tạm tính đến 31/4/2021 là: …………  Tương đương tiền Việt Nam 415.822.925 đồng (bốn trăm mười lăm triệu tám trăm hai mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng) theo tỷ giá đồng Euro của Ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất vào ngày 19/04/2021 với 1EUR =  ………………. đồng)

Vì vậy, chúng tôi làm đơn khởi kiện này kính gửi Tòa án nhân dân Thành ……………….yêu cầu:

Công ty TNHH MTV Thương mại …………. hoàn thành nghĩa vụ trả tiền 415.822.925 đồng (bốn trăm mười lăm triệu tám trăm hai mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng và lãi cho đến khi thi hành xong Bản án có hiệu lực pháp luật.

Kính mong Quý Tòa án xem xét, giải quyết yêu cầu của chúng tôi.

Trân trọng!

 

Người khởi kiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ Hợp đồng mua bán hàng hóa theo Đơn đặt hàng số ………….. ngày 15/8/2018

2/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty …………………..

Quy trình thu hồi nợ /khởi kiện đòi nợ l

Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706