VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tôi / Chúng tôi ký tên dưới đây là:

 

Ông / Bà                               :

Năm sinh                              :

Chứng minh nhân dân số   :

Ông / Bà                               :

Năm sinh                              :

Chứng minh nhân dân số   :

Cùng thường trú                 :

Tôi / Chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của Ông / Bà ………. chết ngày …….. theo Giấy chứng tử số ……., quyển số ……….. do UBND …….. cấp ngày……………………

Di sản mà tôi / chúng tôi được thừa kế từ Ông / Bà …… là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số ………., TPHCM theo:

  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND ………. cấp ngày …………, hồ sơ gốc số ………….

Bằng văn bản này tôi / chúng tôi từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi / chúng tôi được hưởng từ Ông / Bà ……………………. chết để lại nêu trên.

Tôi / Chúng tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân và về tài sản đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận di sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung văn bản từ chối nhận di sản.

Tôi / Chúng tôi xin cam đoan sẽ gửi Văn bản từ chối nhận di sản này đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để họ biết về việc từ chối nhận di sản này.

Tôi / Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc từ chối nhận di sản. Tôi / Chúng tôi đã tự đọc Văn bản từ chối nhận di sản này, đã hiểu và đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản từ chối nhận di sản này và đã ký/ điểm chỉ vào văn bản trước sự có mặt của Công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706