HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT – ÁN THỰC TẾ

BAn - HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT – ÁN THỰC TẾ

Hủy Hợp đồng chuyển nhượng đất là một trong những tranh chấp mà trong suốt tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu giải quyết từ phía khách hàng. Việc hủy hợp đồng chuyển nhượng đất có đơn giản hay không, quá trình diễn ra như thế nào?

Hôm nay để quý vị có thể hiểu rõ hơn về hủy hợp đồng chuyển nhượng đất chúng tôi xin cung cấp một Bản án thực tế sau đây.

Tóm tắt Bản án:

20/01/2011Ông Y N Niê, bà H R Mlô được cập Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2; địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 466188, do UBND huyện K cấp.
23/8/2018Theo bản án của Tòa đã có hiệu lực thì ông Y N Niê, bà H R Mlô phải có nghĩa vụ trả cho ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng tổng số tiền 436.135.280 đồng (trong đó nợ gốc là 294.686.000 đồng, nợ lãi là 141.449.280 đồng).

Nhưng vợ chồng ông Y N Niê, bà H R Mlô không tự nguyện trả số tiền nói trên cho ông A, bà H nên ông A, bà H đã làm đơn yêu cầu thi hành án. Tuy nhiên, trong thời gian đó:

14/9/2018Ông Y N Niê và bà R Mlô đã chuyển nhượng thửa đất số 01 trên cho con trai và con dâu là anh Y K Mlô, chị H U Niê và được Văn phòng công chứng T ký công chứng cùng ngày. Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tuy nhiên, giá trên thực tế là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng)
25/9/2018Anh Y K Mlô, chị H U Niê được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 685242.
01/11/2018Anh Y K Mlô, chị H U Niê đã thế chấp quyền sử dụng đất nói trên tại Ngân hàng thương mại cổ phần ĐA, Phòng giao dịch B để vay số tiền 650.000.000 đồng.
12/11/2018Chi cục Thi hành án dân sự huyện K ban hành Quyết định thi hành án số 57/QĐ-CCTHA, theo đó buộc ông Y N Niê, bà H R Mlô phải thi hành khoản tiền nợ cho ông Quốc Anh và bà Hồng. Nhưng bên ông Y Niê vẫn không thanh toán số tiền nợ ông đó.
20/6/2019Ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng được Chi cục Thi hành án dân sự huyện K hướng dẫn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Y N Niê, bà H R Mlô với anh Y K Mlô, chị H U Niê, đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2; địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.
we - HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT – ÁN THỰC TẾ
Ảnh minh họa

+ Tại Bản án sơ thẩm 06/2020/DS-ST, ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk đã tuyên xử đối với yêu cầu của ông Anh về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng đất trên như sau:

Không chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng về việc yêu cầu Hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập ngày 14/9/2018 giữa bên chuyển nhượng là ông Y N Niê, bà H R Mlô với bên nhận chuyển nhượng là anh Y K Mlô, chị H U Niê đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 06/2020/DS-ST ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk bị nguyên đơn ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng kháng cáo.

+ Tại phiên Tòa phúc thẩm đã có nhận định đối với yêu cầu khởi kiện hủy hợp đồng chuyển nhượng đất trên như sau:

“[2] Về nội dung: Theo nguyên đơn ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng thì sau khi Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DSST ngày 13/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực pháp luật, vợ chồng ông Y N Niê, bà H R Mlô phải có nghĩa vụ trả nợ cho vợ chồng ông bà tổng số tiền 436.135.280đồng (Trong đó nợ gốc 294.686.000đồng và lãi 141.449.280đồng).

Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, tại Văn phòng công chứng Phạm Văn T ông Y N Niê làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Y K Mlô, chị H U Niê (Con trai, con dâu ông Y N Niê) đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, là tài sản của ông Y N Niê và bà H R Mlô.

Việc chuyển nhượng đất này được thực hiện sau thời điểm bản án dân sự có hiệu lực pháp luật và hợp đồng chuyển nhượng lô đất chỉ có giá 150 triệu đồng, nhưng giá thực tế chuyển nhượng là 1,5 tỷ đồng, sau khi chuyển nhượng đất ông Y N Niê, bà H R Mlô không trả tiền cho ông Anh và bà Hồng, theo Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DSST ngày 13/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình nên ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

[3] Xét kháng cáo của nguyên đơn ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng, Hội đồng xét xử xét thấy: Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/DS-ST ngày 13/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện K và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự số 29/2018/QĐ-PT ngày 23/8/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thì vợ chồng ông Y N Niê, bà H R Mlô phải có nghĩa vụ trả cho vợ chồng ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng tổng số tiền 436.135.280đồng (Trong đó nợ gốc 294.686.000đồng và lãi 141.449.280đồng).

Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, tại Văn phòng công chứng Phạm Văn T, ông Y N Niê, bà Y R Mlô lại làm hợp đồng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Y K Mlô, chị H U Niê (Con trai, con dâu ông Y N) đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM685242 ngày 25/9/2018. 

Như vậy, ông Y N Niê, bà Y R Mlô đã cố tình không trả nợ cho ông Anh, bà Hồng mà còn xác lập giao dịch hợp đồng chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất của ông Y N Niê, bà H R Mlô để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ông Anh, bà Hồng với tổng số tiền 436.135.280đồng (Trong đó nợ gốc 294.686.000đồng và lãi 141.449.280đồng).

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy giao dịch Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1987 quyển số 02/2018 TP/CC-SCC/HĐGD ký tại Văn phòng công chứng Phạm Văn T vào ngày 14/9/2018 giữa bên chuyển nhượng ông Y N Niê, bà H R Mlô với bên nhận chuyển nhượng đất là anh Y K Mlô, chị H U Niê đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 466188 được UBND huyện K cấp ngày 20/01/2011 cho ông Y N Niê, bà H R Mlô là vi phạm điều cấm của pháp luật, xác lập giao dịch giả tạo để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ông Anh, bà Hồng

Từ phân tích trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho ông Anh, bà Hồng theo quy định pháp luật, Hội đồng xét xử cần chấp nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn sửa bản án dân sự sơ thẩm số 06/2020/DS-ST, ngày 22/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện Krông Búk:

Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn ông Anh, bà Hồng; tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1987 quyển số 02/2018 TP/CC-SCC/HĐGD được lập ngày 14/9/2018 tại Văn phòng công chứng Phạm Đình T giữa bên chuyển nhượng là ông Y N Niê, bà H R Mlô với bên nhận chuyển nhượng đất là anh Y K Mlô, chị H U Niê đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 466188 được UBND huyện K cấp ngày 20/01/2011 cho ông Y N Niê, bà H R Mlô bị vô hiệu.

+ Tòa phúc thẩm đã tuyên xử đối với yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Anh, bà Hồng như sau:

Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Quốc Anh, bà Trần Thị Hồng.

Tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1987 quyển số 02/2018 TP/CC-SCC/HĐGD được lập ngày 14/9/2018 tại Văn phòng công chứng Phạm Đình T giữa bên chuyển nhượng là ông Y N Niê, bà H R Mlô với bên nhận chuyển nhượng đất là anh Y K Mlô, chị H U Niê đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 33, diện tích 17.010m2, địa chỉ thửa đất tại xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 466188 được UBND huyện K cấp ngày 20/01/2011 cho ông Y N Niê, bà H R Mlô bị vô hiệu

Trên đây là những thông tin của chúng tôi về Bản án thực tế yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất trên. Hi vọng sẽ giúp ích được cho quý vị. Quý vị có thể tham khảo thêm các bài viết khác liên quan tại link: https://luatsunhadathcm.com/huy-bo-hop-dong-cac-van-de-lien-quan/

Chuyên viên: KIM PHÚC

LIÊN HỆ

Để đội ngũ Luật sư nhà đất uy tín tphcm chúng tôi có cơ hội tư vấn, hỗ trợ giao dịch nhà đất thành công, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và đạt hiệu quả cao. Quý khách vui lòng liên hệ:

 Luật sư Phạm Thị Nhàn                 ĐT:  0968.605.706.

Công ty Luật TNHH Vạn Tín           ĐT: 028.7309.6558;           website: https://luatvantin.com.vn/

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

Website: https://luatsulyhon.com.vn/;https://luatsunhadathcm.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706