Một trong hai đồng sở hữu thửa đất, có quyền cầm cố Sổ đỏ không?

“Tư vấn giúp e với ạ nhà e mua đất có sổ đỏ chung với 1 người khác , giờ họ đang nợ họ có đem giấy tờ của họ đi cầm cố và họ muốn bên e cấp hồ sơ giấy tờ đất nhà e để họ làm thủ tục cầm cố đất nhà họ. Cho e hỏi trường hợp này nhà e có nên cấp ko ạ, việc cấp cho họ giấy tờ vậy có ảnh hưởng gì đến đất của nhà e không. Mong a/c giải đáp giúp e với ạ. E cảm ơn ạ.” Một trong hai đồng sở hữu thửa đất, có quyền cầm cố Sổ đỏ không?

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo những thông tin bạn cung cấp thì, Sổ đỏ đứng tên hai người là bạn và một người khác (gọi là anh A)

Theo điều 309, Điều 218 Bộ luật dân sự năm 2015: Một trong hai đồng sở hữu thửa đất, có quyền cầm cố Sổ đỏ không?

Điều 309. Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.”

Điều 218. Định đoạt tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình.

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua.

Trong thời hạn 03 tháng đối với tài sản chung là bất động sản, 01 tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thể hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải là chủ sở hữu chung.

Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với bất động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc về Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

5. Trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đối với động sản từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu còn lại.

6. Trường hợp tất cả các chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản chung thì việc xác lập quyền sở hữu được áp dụng theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật này.”

Căn cứ theo quy định trên thì A không có quyền cầm cố tài sản là sổ đỏ vì tài sản không hoàn toàn thuộc sở hữu của anh A, đồng thời anh A chỉ có quyền định đoạt phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, ở đây phần đất đứng tên hai người là bạn và anh A. Vì thế, việc định đoạt tài sản chung hợp nhất (đấy) được thực hiện theo thỏa thuận của bạn và anh A.

Trong trường hợp anh A đã tiến hành giao dịch cầm cố thì giao dịch này xem như không đúng pháp luật, mặc nhiên giao dịch này vô hiệu, vì:

Mặc dù pháp luật không có quy định rõ ràng chi tiết về trường hợp cầm cố nhà, đất, giấy tờ nhưng theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không phải là tài sản mà là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất.

Điều 105. Tài sản

  1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Một trong hai đồng sở hữu thửa đất, có quyền cầm cố Sổ đỏ không?

Điều 309. Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.”

Có thể thấy rằng, bản chất của cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Nhưng do Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là tài sản, mà là chứng thư pháp lý nên không thể cầm cố, mà chỉ có thể đem thế chấp ngân hầng.

Một trong hai đồng sở hữu thửa đất, có quyền cầm cố Sổ đỏ không?

Như vậy, căn cứ vào các quy định có trên thì Nhà nước không thừa nhận việc cầm giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, trường hợp giao dịch dân sự giữa anh A và bên kia có xảy ra thì giao dịch này cũng không có giá trị pháp lý và sẽ bị tuyên vô hiệu khi ra tòa theo điều 123 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.”

Đồng thời, chúng tôi cũng không khuyến khích việc bạn cung cấp giấy tờ đất để anh A đi cầm cố, bởi vì nếu anh A không thể trả được số nợ thì bạn thì gia đình bạn phải chịu trách nhiệm, thậm chí có thể mất đất và lãnh nợ của anh A.

Trường hợp, anh A có hành vi ép buộc, hăm dọa bạn phải đưa giấy tờ thì bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi lên Tòa án nhân dân quận/huyện nơi anh A đang cư trú để được giải quyết.

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

https://www.youtube.com/watch?v=8nh2yE9Mth4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706