TỔNG HỢP NHỮNG ÁN LỆ LIÊN QUAN ĐẤT ĐAI

Công ty Luật Cộng Đồng Vạn Tín xin trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng Tổng hợp những  Án lệ  của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến đất đai.

TỔNG HỢP NHỮNG ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

LIÊN QUAN ĐẤT ĐAI

STT

TÊN BẢN ÁN LINK ĐỌC BẢN ÁN

LINK YOUTUBE

1

Án lệ số 02/2016/AL về Tranh chấp đòi lại tài sản

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-02-2016-al-ve-tranh-chap-doi-lai-tai-san/ https://www.youtube.com/watch?v=frRfewwgjx8

2

Án lệ số 04/2016/AL Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-04-2016-al-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat/

3

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

https://luatsunhadathcm.com/an-le-05-2016-al-ve-tranh-chap-di-san-thua-ke/ https://www.youtube.com/watch?v=fKvO3rzyLP4

4

Án lệ số 06/2016/AL về Tranh chấp thừa kế

https://luatsunhadathcm.com/an-le-06-2016-al-ve-tranh-chap-thua-ke/ https://www.youtube.com/watch?v=JhJD7GlV8P4

5

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

https://luatsunhadathcm.com/an-le%cc%a3-so-10-2016-al-ve-quyet-dinh-hanh-chinh-la-doi-tuong-khoi-kien-vu-an-hanh-chinh/ https://www.youtube.com/watch?v=VBGLwIauLXU

6

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-14-2017-al-ve-cong-nhan-dieu-kien-cua-hop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-ma-dieu-kien-do-khong-duoc-ghi-trong-hop-dong/ https://www.youtube.com/watch?v=uCyD1ceO9F8

7

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-15-2017-al-ve-cong-nhan-thoa-thuan-mieng-cua-cac-duong-su-trong-viec-chuyen-doi-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep/ https://www.youtube.com/watch?v=txuhLMTrQH8

8

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-16-2017-al-ve-cong-nhan-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-la-di-san-thua-ke-do-mot-trong-cac-dong-thua-ke-chuyen-nhuong/ https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ny0jqqLY

9

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-21-2018-al-ve-loi-va-thiet-hai-trong-truong-hop-don-phuong-cham-dut-hop-dong-cho-thue-tai-san/

10

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-24-2018-al-ve-di-san-thua-ke-chuyen-thanh-tai-san-thuoc-quyen-so-huu-quyen-su-dung-hop-phap-cua-ca-nhan/

11

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-25-2018-al-ve-khong-phai-chiu-phat-coc-vi-ly-do-khach-quan/

12

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực  hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa  trước ngày 01-7-1991

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-27-2019-al-ve-thu-ly-giai-quyet-vu-an-hanh-chinh-lien-quan-den-nha-dat-ma-nha-nuoc-da-quan-ly-bo-tri-su-dung-trong-qua-trinh-thuc-hien-chinh-sach-quan-ly-nha-dat-va-chinh-sach-cai-tao/

13

Án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-31-2020-al-ve-xac-dinh-quyen-thue-nha-mua-nha-thuoc-so-huu-cua-nha-nuoc-theo-nghi-dinh-so-61-cp-ngay-05-7-1994-cua-chinh-phu-la-quyen-tai-san/

14

Án lệ số 32/2020/AL1 Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-32-2020-al1-ve-truong-hop-dat-do-ca-nhan-khai-pha-nhung-sau-do-xuat-canh-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-va-nguoi-khac-da-quan-ly-su-dung-on-dinh-lau-dai/

15

Án lệ số 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-33-2020-al-ve-truong-hop-ca-nhan-duoc-nha-nuoc-giao-dat-nhung-khong-su-dung-ma-de-nguoi-khac-quan-ly-su-dung-on-dinh-lau-dai/

16

Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi thường

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-34-2020-al-ve-quyen-lap-di-chuc-dinh-doat-gia-tri-boi-thuong-ve-dat-trong-truong-hop-dat-bi-nha-nuoc-thu-hoi-co-boi-thuong/

17

Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-35-2020-al-ve-nguoi-viet-nam-truoc-khi-di-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-giao-lai-dat-nong-nghiep-cho-nguoi-o-trong-nuoc-su-dung/

18

Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-36-2020-al-ve-hieu-luc-cua-hop-dong-the-chap-quyen-su-dung-dat-khi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-bi-thu-hoi-huy-bo/

19

Án lệ số 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-38-2020-al-ve-viec-khong-thu-ly-yeu-cau-doi-tai-san-da-duoc-phan-chia-bang-ban-an-co-hieu-luc-phap-luat/

20

Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-39-2020-al-ve-xac-dinh-giao-dich-dan-su-co-dieu-kien-vo-hieu-do-dieu-kien-khong-the-xay-ra/

21

Án lệ số 40/2021/AL Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế

https://luatsunhadathcm.com/an-le-so-40-2021-al-ve-cong-nhan-viec-chuyen-doi-quyen-su-dung-dat-tren-thuc-te/

22

Án lệ số 43/2021/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán

https://luatsunhadathcm.com/4333-2/

Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp về Tổng hợp những  Án lệ  của Tòa án nhân dân tối cao liên quan đến đất đai sẽ là nguồn tin tham khảo hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công !

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi qua thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CỘNG ĐỒNG VẠN TÍN 

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706