Cán bộ, công chức, viên chức có được nhận chuyền nhượng, tặng cho đất rừng sản xuất không?

“Xin chào Luật sư, lời đầu tiên xin chúc luật sư mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc ! Xin Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi: trường hợp bản thân tôi có nghề nghiệp là viên chức nhà nước có được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho đất trồng rừng từ anh trai ruột của mình không ? Điều kiện để nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng rừng là gì ?Xin trân trọng cảm ơn”

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, đội ngũ tư vấn pháp lý đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Cán bộ công chức viên chức có được nhận chuyền nhượng tặng cho đất rừng sản xuất không?

Căn cứ vào Điều 191 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
  2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
  4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Như vậy, Theo quy định trên vì bạn không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên việc bạn là viên chức sẽ không ảnh hưởng gì đến việc chuyển nhượng đất rừng sản xuất từ anh trai ruột của bạn.

Cán bộ công chức viên chức có được nhận chuyền nhượng tặng cho đất rừng sản xuất không?

Một số điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất rừng sản xuất

Tại khoản 3 Điều 44 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Đất đai quy định

Điều 44. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

3. Đất rừng sản xuất là rừng trồng:

a) Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.”

Cán bộ công chức viên chức có được nhận chuyền nhượng tặng cho đất rừng sản xuất không?

Đồng thời tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 cũng có quy định:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Chúc bạn thành công!

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc

SĐT: 0973.212.487

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                              Hotline:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

https://luatsunhadathcm.com/tu-van-dat-dai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706